Všeobecné dokumenty

Popis Dokument
Slobodný prístup k informáciám internet
Kolektívna zmluva na rok 2021
Kolektívna zmluva na rok 2022
Podanie sťažnosti
Schéma organizačnej štruktúry
Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine
Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine
Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine
DODATOK č.1 ku KZ na rok 2020
Kolektívna zmluva na rok 2019
Kolektívna zmluva na rok 2018
Kolektívna zmluva na rok 2020
Zriaďovacia listina
Organizačný poriadok
Kolektívna zmluva na rok 2013
Kolektívna zmluva na rok 2015
Kolektívna zmluva na rok 2016
Kolektívna zmluva na rok 2017
Oznámenie protispoločenskej činnosti
XHTML | CSS