Objednávky

2024 2023 2022 2021 2020 2019

Dátum Obj. č. Detaily objednávky
20.12.2018 69/2018 Predmet objednávky: odborné knihy v hod.257 eur
Dodávateľ: DIDEROT s.r.o. Eötvösa 59/2817, Komárno
Cena s DPH: 257,00 €
Schválil: (funkcia: )
17.12.2018 68/2018 Predmet objednávky: odborné knihy v hod. 300 eur
Dodávateľ: DIDEROT s.r.o. Eötvösa 59/2817, Komárno
Cena s DPH: 300,00 €
Schválil: (funkcia: )
14.12.2018 65/2018 Predmet objednávky: PC DELL Vostro, 3268 SFF,monitor, tlačiareň
Dodávateľ: ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
14.12.2018 66/2018 Predmet objednávky: mobilná klíma Whirpool PACW9
Dodávateľ: ŠEKO SHOP - IČO 30378478, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
14.12.2018 67/2018 Predmet objednávky: záznamník teploty U3120
Dodávateľ: TR instruments spol. s r.o.,IČ: 15530779,Křižíkova 70 612 00 Brno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
12.12.2018 63/2018 Predmet objednávky: doobjednanie Zborníka Iuxta Danubium No 16 B,4+220str.4+0/4+4,300g
Dodávateľ: NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
12.12.2018 64/2018 Predmet objednávky: LED osvetl.telesá dvojité s vzšš.výkonom, bielym denným svetlom
Dodávateľ: GVJ s.r.o. IČO : 46695061, V.Ľudince č. 547
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
3.12.2018 62/2018 Predmet objednávky: dezinsekcia priestorov - sklady, výstava Safari, výstava prírodovedy, depozity
Dodávateľ: ASANA Takács Árpád,IČO: 32424311,Hlavná ul. 70 94504 Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
29.11.2018 58/2018 Predmet objednávky: stromček sakura
Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
29.11.2018 59/2018 Predmet objednávky: osvetlenie na vianočný stromček
Dodávateľ: BV-TV -Vincent Beke, IČO: 22712372 Pohraničná 21,945 01Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
29.11.2018 60/2018 Predmet objednávky: oprava strechy - Zichyho palác
Dodávateľ: Green RABBIT s.r.o.,IČO 51915502 ,Ul.S.Takátsa 1684/19 945 01 Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
29.11.2018 61/2018 Predmet objednávky: konzerv.materiál
Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
28.11.2018 56/2018 Predmet objednávky: monitor ko PC
Dodávateľ: ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
28.11.2018 57/2018 Predmet objednávky: LED candle 5,5-40W
Dodávateľ: IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
27.11.2018 55/2018 Predmet objednávky: štvrťročná kontrola el.požiar.signalizácie
Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
13.11.2018 54/2018 Predmet objednávky: kontrola a čistenie komínov
Dodávateľ: Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
12.11.2018 53/2018 Predmet objednávky: kontrola a oprava has.prístrojov a kontrola požiar.hydrantov
Dodávateľ: Tepo Servis Komárno, IČO - 14142872, Štaudta 11, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
8.11.2018 52/2018 Predmet objednávky: varná kanvica
Dodávateľ: BV-TV -Vincent Beke, IČO: 22712372 Pohraničná 21,945 01Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
7.11.2018 51/2018 Predmet objednávky: oprava počítača
Dodávateľ: ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
23.10.2018 49/2018 Predmet objednávky: revízia EPS
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
23.10.2018 50/2018 Predmet objednávky: odpojenie snímačov EZS - prízemie budova múzea a knižnice
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
9.10.2018 48/2018 Predmet objednávky: Preklad štúdií zo SJ a MJ do AJ
Dodávateľ: Castle School s.r.o., IČO:45579342,Čižmárska 8, 94054 Nové Zámky
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
14.9.2018 47/2018 Predmet objednávky: vodoinštal.práce - v budove Lapidárium
Dodávateľ: Bese Zoltán, IČO:34692452, Kameničná 374 94601 Kameničná
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
11.9.2018 46/2018 Predmet objednávky: odpojenie a zapojenie akumulátorov EPS
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
5.9.2018 45/2018 Predmet objednávky: vyhotovenie tabúl - 1100x320x3 mm,1950x1030x3 mm
Dodávateľ: VISUAL DESIGN STUDIO,IČO:22709126,Majstrovská 2, 945 01 Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
4.9.2018 44/2018 Predmet objednávky: pravidelná kontrola auta Škoda Octavia 367 BT
Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
24.8.2018 43/2018 Predmet objednávky: odpojenie snímačov zo systému - budova múzea a knižnice
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
22.8.2018 42/2018 Predmet objednávky: oprava strechy na budove - Zichy palác
Dodávateľ: BOLDI s.r.o.,IČO: 47535792 S.Takátsa 1684/19 945 01 Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
20.8.2018 39/2018 Predmet objednávky: kosenie - Lapidárium
Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
20.8.2018 40/2018 Predmet objednávky: oprava obeh.čerpadla v budove múzea a knižnice - kotolna
Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
20.8.2018 41/2018 Predmet objednávky: vykonanie prevent.revízie NTL kotolní na plyn.palivá v budovách múzea
Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
3.8.2018 38/2018 Predmet objednávky: kosenie - Iža
Dodávateľ: GreenDream s.r.o., IČO:47958383,Odborárov 34A, 945 01 Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
27.7.2018 35/2018 Predmet objednávky: tech.prehliadka plyn horáka
Dodávateľ: Jozef Kollár ml. - PLYNOTHERM, IČO 47832452 ,Výskumnícka 2481/48 94701 Hurbanovo
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
27.7.2018 36/2018 Predmet objednávky: oprava nastavenia št.pokladnice
Dodávateľ: C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
27.7.2018 37/2018 Predmet objednávky: konzervačný materiál
Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
26.7.2018 34/2018 Predmet objednávky: graf.a tlačová príprava:tabuľa 200x80cm
Dodávateľ: VISUAL DESIGN STUDIO,IČO:22709126,Majstrovská 2, 945 01 Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
24.7.2018 33/2018 Predmet objednávky: rámovanie obrazu
Dodávateľ: Czibor Zoltán s.r.o, IČO-31437397,Eötvösa 4, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
22.6.2018 32/2018 Predmet objednávky: výmena el.ohrievača s vod.batériou v budove Zichyho paláca
Dodávateľ: Bese Zoltán, IČO:34692452, Kameničná 374 94601 Kameničná
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
7.6.2018 30/2018 Predmet objednávky: oprava centrál.zamykania
Dodávateľ: VOPA-Servis,V.Fehérvári, IČO: 32410956 ,Svätojánska ul. 5/12, 945 01 Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
7.6.2018 31/2018 Predmet objednávky: vypracovanie dokumentácie GDPR,poradenstvo
Dodávateľ: BEA -Peter Teskal, IČO-33940185,Dunajské nábrežie 39 94501 Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
30.5.2018 29/2018 Predmet objednávky: údržba a čistenie kopírovacieho stroja Canon
Dodávateľ: C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
29.5.2018 27/2018 Predmet objednávky: inzercia - na prenájom nebzt.priestorov v Bašte VI.
Dodávateľ: Vydavateľstvo KT, IČO: 34125272spol. s r.o. Mederčská 9, 94501 Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
29.5.2018 28/2018 Predmet objednávky: maliarska páska 30 mm
Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
21.5.2018 25/2018 Predmet objednávky: kontrola a čistenie komínov
Dodávateľ: Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
21.5.2018 26/2018 Predmet objednávky: vodoinštalačné práce - budova Zichzho palác a budova múzea a knižnice
Dodávateľ: Bese Zoltán, IČO:34692452, Kameničná 374 94601 Kameničná
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
15.5.2018 23/2018 Predmet objednávky: prevoz výstav.predmetov, trasa Hodruša-Hámre-Komárno a späť
Dodávateľ: Súkromná stredná umelecká škola, IČO: 42003784,Kyslá 214, 96661 Hodruša-Hámre
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
15.5.2018 24/2018 Predmet objednávky: varná kanvica
Dodávateľ: BV-TV -Vincent Beke, IČO: 22712372 Pohraničná 21,945 01Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
14.5.2018 20/2018 Predmet objednávky: umývanie okien
Dodávateľ: Metropolis - Servis, IČO: 44974965 , 94703 Hurbanovo, Hroznová 2600/5 Bohatá,
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
14.5.2018 21/2018 Predmet objednávky: ročná kontrola el.požiarnej signalizácie
Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
14.5.2018 22/2018 Predmet objednávky: obojstranná tlač letáku - program Noc múzeí - A5
Dodávateľ: NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
19.4.2018 19/2018 Predmet objednávky: graf a tlač.príprava-tabuľa 1000x500x4mm
Dodávateľ: VISUAL DESIGN STUDIO,IČO:22709126,Majstrovská 2, 945 01 Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
16.4.2018 18/2018 Predmet objednávky: knihy na súťaž Nec arte Nec Marte
Dodávateľ: DIDEROT s.r.o. Eötvösa 59/2817, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
12.4.2018 17/2018 Predmet objednávky: revízia elektroinštalácie bleskozvodu - hl.budova
Dodávateľ: Pákozdi Tichomír,IČO:17598940, Selyeho 5/13, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
11.4.2018 16/2018 Predmet objednávky: veniec na pohreb
Dodávateľ: Edita Csizmaziová-EDIT, Družstevná ul.21/69,94501 Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
4.4.2018 15/2018 Predmet objednávky: postrek
Dodávateľ: Alfa+Omega,IČO:14071690,Ul.práce 456/14 94501 Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
4.4.2018 14/2018 Predmet objednávky: inzercia-prenájom pozemkov v Bašte VI.
Dodávateľ: nešpecifikovaný
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
12.3.2018 13/2018 Predmet objednávky: veniec na 15.marca
Dodávateľ: Edita Csizmaziová-EDIT, Družstevná ul.21/69,94501 Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
8.3.2018 12/2018 Predmet objednávky: čistiace a hygienické potreby na rok 2018
Dodávateľ: LAKER s.r.o., IČO :47634243, Veľký rad 468, Komárno 94501
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
1.3.2018 11/2018 Predmet objednávky: tlač panelov pre pamiatkovú výstavu Á.Szénássy - podľa prílohy
Dodávateľ: Arnold Kováč-PrintAli, IČO:41126891,Štadionová 1,941 31 Dvory nad Žitavou
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
21.2.2018 10/2018 Predmet objednávky: rámovanie obrazu
Dodávateľ: Czibor Zoltán s.r.o, IČO-31437397,Eötvösa 4, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
19.2.2018 8/2018 Predmet objednávky: tlač pozvánky v slov. a maď. jazyku
Dodávateľ: NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
19.2.2018 9/2018 Predmet objednávky: tlač knihy Szénássy Árpád : Az elfelejtett szobrász művész - podľa cen.ponuky
Dodávateľ: NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
12.2.2018 7/2018 Predmet objednávky: PVC Ambientt 5,3m x 1,5m
Dodávateľ: UNIFIX,IČO: 22710523,Palatínova č. 12, 94501 Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
5.2.2018 6/2018 Predmet objednávky: prepracovanie - geod. zameranie
Dodávateľ: TRIGONS s.r.o, IČO:36 531171,Nádvorie Európy 12/10, 945 01Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
31.1.2018 5/2018 Predmet objednávky: tlač pozvánky A5, farebné - na deň 18.2.2018, tlač plagátov A2 na deň 18.2.2018
Dodávateľ: NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
29.1.2018 4/2018 Predmet objednávky: tlač kalendária v slovenskom a maďarskom jazyku
Dodávateľ: NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
26.1.2018 3/2018 Predmet objednávky: vodoinšt.práce
Dodávateľ: Bese Zoltán, IČO:34692452, Kameničná 374 94601 Kameničná
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
15.1.2018 2/2018 Predmet objednávky: maliarske práce-schodište v Zichyho paláci, maliarske práce - budova múzea a knižnice -sklad/dielňa/
Dodávateľ: Vajkai Štefan,IČO: 1189743, Pardubická 494, 946 01 Kameničná
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
9.1.2018 1/2018 Predmet objednávky: kanc. papier, kanc. materiál, far. výtlačok, tonery
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
XHTML | CSS