Objednávky

2024 2023 2022 2021 2020 2019

Dátum Obj. č. Detaily objednávky
7.9.2012 37/2012 Predmet objednávky: montáž vodomeru do Partnershop - Bašta VI.
Dodávateľ: FY VIFRA, F.Vida,Tajovského 3,945 01 Komárno
Cena s DPH: 37,00 €
Schválil: (funkcia: )
5.9.2012 35/2012 Predmet objednávky: kanc.potreby
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
5.9.2012 36/2012 Predmet objednávky: kurz prvej pomoci
Dodávateľ: Slovenský Červený kríž územný spolok, Komárno, Senný trh 3, 945 01 Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
3.9.2012 34/2012 Predmet objednávky: čistiace prostriedky
Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
21.8.2012 33/2012 Predmet objednávky: revízia VTZ plyn..a tlak.zariadení - hl.budova, Zichyho palác, rek. budova
Dodávateľ: ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
16.8.2012 32/2012 Predmet objednávky: kontrola kotolne a odstránenie nedostatkov vo všet. budovách
Dodávateľ: nešpecifikovaný
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
11.7.2012 31/2012 Predmet objednávky: konzerv. materiál , hyg. potreby
Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
26.6.2012 29/2012 Predmet objednávky: Flóra Slovenska, Fauna Slovenska
Dodávateľ: VEDA Vydavateľstvo SAV, IČO -2020291625, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
26.6.2012 30/2012 Predmet objednávky: kontrola a čistenie komínov vo všetkých budovách
Dodávateľ: Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
23.5.2012 28/2012 Predmet objednávky: Oprava požiar.signaliz.- výmena súčiastky
Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
18.5.2012 27/2012 Predmet objednávky: čistiace prostriedky
Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
11.5.2012 26/2012 Predmet objednávky: Inzercia na prenájom nebyt.priestorov Bašta VI.
Dodávateľ: Redakcia Dunaj, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
9.5.2012 23/2012 Predmet objednávky: kanc.potreby - Noc múzeí dňa 19.05.2012
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
4.5.2012 22/2012 Predmet objednávky: veniec - múz.Jókaiho - Balatonfüred na deň 4.5.2012
Dodávateľ: nešpecifikovaný
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
26.4.2012 21/2012 Predmet objednávky: chladnička ZRG 31 SW -149,- eur, kávovar De Longhi EC7 59,50 eur
Dodávateľ: ŠEKO SHOP - IČO 30378478, Komárno
Cena s DPH: 208,00 €
Schválil: (funkcia: )
26.4.2012 25/2012 Predmet objednávky: nákup. poukážky 9 ks
Dodávateľ: BABITS SLOVAKIA s.r.o. IČO 34110259, Komárno
Cena s DPH: 100,00 €
Schválil: (funkcia: )
23.4.2012 20/2012 Predmet objednávky: ročná kontrola el. požiar. sign. zariadenie podľa vyhl.726/2002Z.z.- hlavná budova múzea
Dodávateľ: LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
19.4.2012 18/2012 Predmet objednávky: knihy podľa výberu - odb. zamestnanci
Dodávateľ: DIDEROT s.r.o. Eötvösa 59/2817, Komárno
Cena s DPH: 100,00 €
Schválil: (funkcia: )
19.4.2012 19/2012 Predmet objednávky: knihy podľa výberu - odb. zamestnanci
Dodávateľ: Madách Posonium s.r.o. - IČO: 31327818, Komárno
Cena s DPH: 100,00 €
Schválil: (funkcia: )
13.4.2012 14/2012 Predmet objednávky: pridelenie kódu - budova múz. a kniž. - pre sprievodkyňu
Dodávateľ: Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
10.4.2012 16/2012 Predmet objednávky: materiál pre konzervátora
Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
10.4.2012 17/2012 Predmet objednávky: kanc. potreby, faby, tlač far. plagátov - na výstavu Krása ľud. remesiel
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
5.4.2012 24/2012 Predmet objednávky: kontrola a odstrán. závad vonk. osvetlenia v areáli múzea
Dodávateľ: IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
3.4.2012 15/2012 Predmet objednávky: zapožičanie lešenie - montáž a demontáž - schodište
Dodávateľ: Dominium s.r.o. IČO 36532746, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
22.3.2012 13/2012 Predmet objednávky: odstránenie a oprava ÚK, demont. a montáž radiatora a panela - Zichy
Dodávateľ: FY VIFRA, F.Vida,Tajovského 3,945 01 Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
13.3.2012 11/2012 Predmet objednávky: kanc.potreby, plagáty na mesiac marec 2012
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
13.3.2012 12/2012 Predmet objednávky: tlač 40 rokov priateľ.múzea, papier 200 g A4, tlač dvojstranná 200 ks
Dodávateľ: NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
5.3.2012 10/2012 Predmet objednávky: veniec - pohreb zamestnanca + veniec - kladenie vencov k soche J.Klapku
Dodávateľ: V.Mátyus-výroba vencov a kytíc, IČO - 44008317, Thalyho 52/13, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
29.2.2012 9/2012 Predmet objednávky: čist. prostriedky
Dodávateľ: KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno
Cena s DPH:
Schválil: (funkcia: )
22.2.2012 8/2012 Predmet objednávky: oprava PC - súč.zdroj CHICONY
Dodávateľ: C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno
Cena s DPH: 52,00 €
Schválil: (funkcia: )
14.2.2012 6/2012 Predmet objednávky: školenie na obsluhu kotla
Dodávateľ: Bagita Gejza, IČO - 11712694, Ul.práce 16, Kolárovo
Cena s DPH: 156,00 €
Schválil: (funkcia: )
14.2.2012 7/2012 Predmet objednávky: oprava tlačiarne CANON, toner
Dodávateľ: C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno
Cena s DPH: 82,00 €
Schválil: (funkcia: )
1.2.2012 5/2012 Predmet objednávky: kopírovanie plagátu
Dodávateľ: Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno
Cena s DPH: 8,00 €
Schválil: (funkcia: )
31.1.2012 2/2012 Predmet objednávky: oprava PC, internet,export do KB
Dodávateľ: C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno
Cena s DPH: 96,00 €
Schválil: (funkcia: )
31.1.2012 3/2012 Predmet objednávky: revízia PO
Dodávateľ: Tepo Servis Komárno, IČO - 14142872, Štaudta 11, Komárno
Cena s DPH: 525,00 €
Schválil: (funkcia: )
31.1.2012 4/2012 Predmet objednávky: inzerát na nájom Bašta VI.
Dodávateľ: Vydavateľstvo Danubius Komárno,IČO - 11715766, Dlhá 47,94603 Kolárovo
Cena s DPH: 5,00 €
Schválil: (funkcia: )
18.1.2012 1/2012 Predmet objednávky: inštal. programu do PC - majetok
Dodávateľ: C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno
Cena s DPH: 36,00 €
Schválil: (funkcia: )
XHTML | CSS