Faktúry

2019

Dátum Faktúra č. Predmet faktúry Dodávateľ/Odberateľ Cena s DPH Dokumenty Č. zmluvy Č. objednávky
28.12.2012 Z4590282349 tankovanie SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 147,00 €
21.12.2012 Z120655 požiarna kontrola Tepo Servis Komárno, IČO - 14142872, Štaudta 11, Komárno 414,00 €
21.12.2012 Z4301200950 výstavné prvky Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno 79,00 €
20.12.2012 Z2012040 monitor LCD GVJ s.r.o. IČO : 46695061, V.Ľudince č. 547 460,00 €
19.12.2012 Z277 čist. pr. a konz. materiál KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno 105,00 €
19.12.2012 Z20120706 tlač rímsk.k. AZ PRINT s.r.o, IČO:31 426 158,Nám. republiky 2/A , Nové Zámky 864,00 €
19.12.2012 Z20120684 tlač rímske lampy AZ PRINT s.r.o, IČO:31 426 158,Nám. republiky 2/A , Nové Zámky 1 422,00 €
18.12.2012 Z40/2012 PT revízia Pákozdi Tichomír,IČO:17598940, Selyeho 5/13, Komárno 331,00 €
18.12.2012 Z2012/348 žiarovky IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno 300,00 €
18.12.2012 Z4301200929 kanc.potreby Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno 346,00 €
18.12.2012 Z20120961 revízia 49/2012 Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno 348,00 €
18.12.2012 Z20120960 úprava bezp.syst. Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno 495,00 €
17.12.2012 Z201210755 plyn XII. G ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 1 612,00 €
17.12.2012 Z201210754 plyn Z+M ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2 194,00 €
14.12.2012 Z5912009585 práca a mzdy Poradca podnik.,IČO-31592503, Rázusa 23, Žilina 50,00 €
14.12.2012 P45/2012 nájomné XII PARTNERSHOP s.r.o.,IČO-36720119,Z.György,Nová 29,946 52 Imeľ 879,00 €
14.12.2012 P46/2012 nájomné XII S-C s.r.o., IČO:45382387, M.R.Štefánika 1, Komárno 606,00 €
14.12.2012 P47/2012 nájomné XII Peter Petrik - PERMESSO, IČO - 30382564, Hviezdna 3/27, Komárno 710,00 €
14.12.2012 P48/2012 režijné náklady Knižnica Szinnyeiho v Komárne,IČO - 36102784, Eötvösa 35, Komárno 949,00 €
12.12.2012 Z35837053 telefón ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava 101,00 €
12.12.2012 Z2012/800 stráženie budovy XI/12 ROYAL SECURITY s.r.o, IČO - 45892962, Záhradnícka 16, Komárno 234,00 €
12.12.2012 Z49170914 Dane, účt.,odvody 2012 Poradca podnik.,IČO-31592503, Rázusa 23, Žilina 68,00 €
12.12.2012 Z88/36102881 Rozhlas, televízia IV.kvart. RTVS s.r.o.IČO -36857432,Staré Grunty 2, Bratislava 55,00 €
10.12.2012 Z4312102030 internet GTS Slovakia,a.s., IČO -35795662, Einsteinova 27, Bratislava 9,00 €
6.12.2012 Z4590278370 tankovanie 30 l. SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 45,00 €
6.12.2012 Z9081202874 oprava kopír. stroja Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno 103,00 €
6.12.2012 Z950023539 úraz. poistenie I.kv./13 Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 67,00 €
6.12.2012 Z1330083450 zodp. za škodu Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 27,00 €
6.12.2012 Z054-2008-658 hav.poistenie 1.1.2013-31.3.2013 Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 201,00 €
6.12.2012 Z080-2008-519 pois.majetku Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 1 300,00 €
5.12.2012 Z4301200881 výstav. a kanc. potreby Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno 84,00 €
5.12.2012 Z123/2012 požiar. a bezp.tech. Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor 100,00 €
5.12.2012 Z10120245 nájomné za garáž COM-therm s.r.o., IČO - 36525782, Miletičova 55, Bratislava 39,00 €
4.12.2012 Z4745059934 internet Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 59,00 €
4.12.2012 Z1745115448 telefón XI/12 Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 367,00 €
4.12.2012 Z1272897 nájomné za rohože XI/12 Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava 53,00 €
3.12.2012 Z100/2012 Iža-Leányvár arch.výskum Arch.ústav SAV Nitra, IČO - 00166723, Akademická 2, Nitra 3 595,00 €
3.12.2012 Z20120604 tlač brožúry AZ PRINT s.r.o, IČO:31 426 158,Nám. republiky 2/A , Nové Zámky 302,00 €
3.12.2012 Z120103633 stráženie budovy DIPLOMAT prof. IČO :36661031, Roľníckej školy 4002, Komárno 230,00 €
3.12.2012 Z17/12 projekt konzervovanie Iža Ing.arch.Boris Šafár, IČO:37522841,Palárikova 7, 81105 Bratislava 805,00 €
28.11.2012 Z2012021 tlač brožúry GVJ s.r.o. IČO : 46695061, V.Ľudince č. 547 84,00 €
26.11.2012 Z201214718 vodné,stočné Bašta VI. KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 1 286,00 €
26.11.2012 Z112108000 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 112,00 €
23.11.2012 Z141200187 oprava PC ITSK - H.Sonnenschein,IČO - 37212931, Dunajská 5, Komárno 42,00 €
22.11.2012 Z4590274112 tankovanie 50 l SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 72,00 €
22.11.2012 Z2012010108 aktual.int.stránky DECUS,s.r.o.,IČO - 31604447,Baničova 17, Žilina 84,00 €
21.11.2012 Z12120136 údržba Iža-Leányvár MGM Žilina s.r.o,IČO - 0031579787, Obežná 7, Žilina 5 600,00 €
14.11.2012 P43/2012 rež.náklady Spevácky zbor maď. pedagógov na Slov., IČO:35606436, Elektrárenská 2,Komárno 200,00 €
14.11.2012 P44/2012 rež.náklady SUGARBOOKS,s.r.o. IČO:44833865, H.Lefantovce 200,00 €
12.11.2012 Z201210684 plyn ,,G" - XI. ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 1 612,00 €
12.11.2012 Z201210683 plyn M+Z XII/12 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2 194,00 €
12.11.2012 Z056006 Školenie mzdy-odvody DOMENA, IČO-33638616,Kráľovská cesta 1, 949 01 Nitra 45,00 €
12.11.2012 Z201200576 serv.poplatok kniž. Slov.nár.knižnica ,IČO - 36138517Nám.Hronského 1, Martin 199,00 €
12.11.2012 Z8896102881 poplatok za rozhlas a TV II.-III-kv. RTVS s.r.o.IČO -36857432,Staré Grunty 2, Bratislava 55,00 €
12.11.2012 P39/2012 plyn XI. Knižnica Szinnyeiho v Komárne,IČO - 36102784, Eötvösa 35, Komárno 849,00 €
12.11.2012 P40/2012 nájomné XI/12 S-C s.r.o., IČO:45382387, M.R.Štefánika 1, Komárno 593,00 €
12.11.2012 P41/2012 nájomné XI/12 PARTNERSHOP s.r.o.,IČO-36720119,Z.György,Nová 29,946 52 Imeľ 835,00 €
12.11.2012 P42/2012 nájomné XI Peter Petrik - PERMESSO, IČO - 30382564, Hviezdna 3/27, Komárno 719,00 €
8.11.2012 Z4312101043 internet nešpecifikovaný 9,00 €
8.11.2012 Z1266789 čistenie kobercov Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava 82,00 €
7.11.2012 Z7446559170 el.energia IX/12 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 641,00 €
7.11.2012 Z4590270229 tankovanie 20 l SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31,00 €
7.11.2012 Z4744115707 telefon X/12 Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 345,00 €
7.11.2012 Z102276 reklama JOMA - J.Čurilla,Záhradnícka 2473, 038 61Vrútky 116,00 €
5.11.2012 Z2744059607 internet ,,Z" Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 27,00 €
5.11.2012 Z111/2012 požiar.technik Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor 100,00 €
5.11.2012 Z10120229 nájomné za garáž COM-therm s.r.o., IČO - 36525782, Miletičova 55, Bratislava 39,00 €
5.11.2012 Z5182984848 telefón hov. X/12 ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava 99,00 €
26.10.2012 Z112099047 strav.lístky 480 ks LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 481,00 €
26.10.2012 Z74/2012 SA 2012/1 Arch.ústav SAV Nitra, IČO - 00166723, Akademická 2, Nitra 23,00 €
26.10.2012 Z430-12-00772 far.plagát - výstava J.Barta Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno 25,00 €
26.10.2012 Z912/4016 kontajner Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 21,00 €
26.10.2012 Z4590265911 Tankovanie 63 l SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 93,00 €
19.10.2012 Z2012/718 stráženie budov ROYAL SECURITY s.r.o, IČO - 45892962, Záhradnícka 16, Komárno 234,00 €
19.10.2012 Z912/3719 smeti-kontajner Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 87,00 €
16.10.2012 Z6548187779 poistné 10.9-10.9.2013 Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 395,00 €
16.10.2012 Z2012416014 zborník SNM, IČO - 00164721,Vajanského nábr. 2, Bratislava 4,00 €
12.10.2012 Z1260842 čistenie kobercov Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava 59,00 €
11.10.2012 Z3287401 poradcaa 2013 Poradca podnik.,IČO-31592503, Rázusa 23, Žilina 24,00 €
11.10.2012 Z201210611 plyn X/G ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 1 612,00 €
11.10.2012 Z201210610 plyn X/M+Z ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2 164,00 €
11.10.2012 Z102/2012 pož.technik Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor 100,00 €
9.10.2012 Z7743127676 telefón IX/12 Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 340,00 €
9.10.2012 Z2012193 revízia komínov Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove 63,00 €
9.10.2012 Z4590261983 tankovanie 80 lit. SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 122,00 €
9.10.2012 Z35837053 telefón hovory IX/12 ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava 99,00 €
9.10.2012 P34/2012 nájomné PARTNERSHOP s.r.o.,IČO-36720119,Z.György,Nová 29,946 52 Imeľ 875,00 €
9.10.2012 P35/2012 refund. X. Knižnica Szinnyeiho v Komárne,IČO - 36102784, Eötvösa 35, Komárno 849,00 €
9.10.2012 P36/2012 nájomné X. S-C s.r.o., IČO:45382387, M.R.Štefánika 1, Komárno 606,00 €
9.10.2012 P37/2012 nájomné 15.7.--21.7.2012 S-C s.r.o., IČO:45382387, M.R.Štefánika 1, Komárno 296,00 €
9.10.2012 P38/2012 nájomné Peter Petrik - PERMESSO, IČO - 30382564, Hviezdna 3/27, Komárno 751,00 €
8.10.2012 Z9743071861 tel.+internet ,,G" Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 29,00 €
8.10.2012 Z4312088156 internet GTS Slovakia,a.s., IČO -35795662, Einsteinova 27, Bratislava 9,00 €
3.10.2012 Z9081202076 oprava kopír. Canon, kanc.a výst. materiál Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno 28,00 €
3.10.2012 Z4301200688 kanc.potr, výstav. plagáty Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno 185,00 €
3.10.2012 Z7446454294 el.energia X/12 ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 641,00 €
3.10.2012 Z10120207 nájomné za garáž X/12 COM-therm s.r.o., IČO - 36525782, Miletičova 55, Bratislava 39,00 €
1.10.2012 Z201209760 vodné,st. - G KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 48,00 €
1.10.2012 Z201209337 vodné,stočné -M KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 187,00 €
1.10.2012 Z172/12 oprava vodovodu - Lapidárium FY VIFRA, F.Vida,Tajovského 3,945 01 Komárno 78,00 €
27.9.2012 Z55044 školenie soc.p. DOMENA, IČO-33638616,Kráľovská cesta 1, 949 01 Nitra 45,00 €
26.9.2012 Z112087642 stravné lístky 520 ks LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 604,00 €
21.9.2012 Z2012646 stráženie budov 9/12 ROYAL SECURITY s.r.o, IČO - 45892962, Záhradnícka 16, Komárno 234,00 €
21.9.2012 Z4590207720 tankovanie - 40 l SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 63,00 €
21.9.2012 Z51/2012 oprava pož.signalizácie LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342 155,00 €
17.9.2012 Z201207159 vodné,stočné -G KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 14,00 €
17.9.2012 Z201207043 vodné,stočné -III-VIII KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 220,00 €
14.9.2012 Z1254576 čist. kobercov Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava 59,00 €
14.9.2012 Z201210545 plyn - M+Z ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2 194,00 €
14.9.2012 Z201210546 plyn -G ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 1 612,00 €
13.9.2012 Z1330083450 zodp. za škodu IV.kv. Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 77,00 €
13.9.2012 Z0950023539 úraz.poistenie Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 67,00 €
13.9.2012 Z0950023539 hav.poistenie IV.kv. nešpecifikovaný 201,00 €
13.9.2012 Z0802008513 poistenie majetku Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 1 300,00 €
12.9.2012 Z4312075598 internet GTS Slovakia,a.s., IČO -35795662, Einsteinova 27, Bratislava 9,00 €
12.9.2012 Z2012036 tech.prehliadka plyn.kotla K-V PLYNOTHERM - Kollár,IČO-17727821,Výskumnícka 48, Hurbanovo 947 01 502,00 €
11.9.2012 Z459253897 tankovanie - 30 l SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 47,00 €
11.9.2012 Z1742140193 telefón+internet VIII/12 Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 321,00 €
11.9.2012 P31/2012 nájomné IX Peter Petrik - PERMESSO, IČO - 30382564, Hviezdna 3/27, Komárno 751,00 €
11.9.2012 P32/2012 nájomné IX S-C s.r.o., IČO:45382387, M.R.Štefánika 1, Komárno 611,00 €
11.9.2012 P33/2012 nájomné PARTNERSHOP s.r.o.,IČO-36720119,Z.György,Nová 29,946 52 Imeľ 1 253,00 €
10.9.2012 Z159/12 montáž vodomeru - B FY VIFRA, F.Vida,Tajovského 3,945 01 Komárno 37,00 €
8.9.2012 Z22/2012 kurz prvej pomoci Slovenský Červený kríž územný spolok, Komárno, Senný trh 3, 945 01 Komárno 30,00 €
4.9.2012 Z10120180 nájomné za garáž IX/12 COM-therm s.r.o., IČO - 36525782, Miletičova 55, Bratislava 39,00 €
4.9.2012 Z1210036 knihy VEDA Vydavateľstvo SAV, IČO -2020291625, Dúbravská cesta 9,84535 Bratislava 22,00 €
4.9.2012 Z179 konzerv.materiál, čist. potreby KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno 199,00 €
3.9.2012 Z67420844 telefón, internet Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 56,00 €
3.9.2012 Z892012 požiarna ochrana Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor 100,00 €
3.9.2012 Z7446376181 el.energia IX/12 ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 641,00 €
3.9.2012 Z35837053 telefón VIII/12 ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava 99,00 €
27.8.2012 Z112078120 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 173,00 €
27.8.2012 dobr.201210536 oprav. vyúčt.2011-201210108 - Z ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra -26,00 €
27.8.2012 dobr.201210537 oprav. vyúčt.2011-201210109 - M ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra -95,00 €
27.8.2012 dobr.201210535 oprav.vyúčt.2011 - 20121010 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra -32,00 €
27.8.2012 Z0282012 Revízia plyn.zar.-G ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 114,00 €
27.8.2012 Z0292012 Revízia plyn.zar.- M ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 172,00 €
27.8.2012 Z0302012 IZS.revízia plyn.zar. ZSEMGAS-F.Zsemlovics,IČO: 43363784, Zlatná na Ostrove 584, 946 12 194,00 €
21.8.2012 Z201232459 antivírus Eset ESET - IČO -31 333 532,Einsteinova 24 851 01 Bratislava 359,00 €
18.8.2012 Z2012/573 stráženie budov 8/2012 ROYAL SECURITY s.r.o, IČO - 45892962, Záhradnícka 16, Komárno 234,00 €
16.8.2012 Z1248508 čistenie rohoží Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava 82,00 €
14.8.2012 Z20120017 prev. domény muzeumkn.sk, webhost. služby Ideatech.sk s.r.o IČO - 46604928 , Na Jankovskom 296, Liptovský Ján, 032 03 49,00 €
14.8.2012 Z201210475 plyn 08/2012 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 1 612,00 €
14.8.2012 Z201210474 plyn 08/2012 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2 194,00 €
14.8.2012 Z0035837053 telefón 7/2012 ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava 100,00 €
14.8.2012 Z912/2602 kom.odpad Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 87,00 €
14.8.2012 Z5741150434 telefón 7/2012 Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 270,00 €
14.8.2012 Z4312072997 internet GTS Slovakia,a.s., IČO -35795662, Einsteinova 27, Bratislava 9,00 €
14.8.2012 Z7416852844 el. energia ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 641,00 €
14.8.2012 Z4590245861 tankovanie - 40 l SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 61,00 €
14.8.2012 Z8741094872 telefón 7/2012 nešpecifikovaný 58,00 €
14.8.2012 Z80/2012 požiarny technik Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor 100,00 €
14.8.2012 Z10120163 nájomné za garáž COM-therm s.r.o., IČO - 36525782, Miletičova 55, Bratislava 39,00 €
13.8.2012 P29/2012 nájomné VIII S-C s.r.o., IČO:45382387, M.R.Štefánika 1, Komárno 603,00 €
11.8.2012 P30/2012 plyn IX/12 Knižnica Szinnyeiho v Komárne,IČO - 36102784, Eötvösa 35, Komárno 849,00 €
6.8.2012 P27/2012 nájomné VIII Peter Petrik - PERMESSO, IČO - 30382564, Hviezdna 3/27, Komárno 714,00 €
6.8.2012 P28/2012 plyn VIII Knižnica Szinnyeiho v Komárne,IČO - 36102784, Eötvösa 35, Komárno 849,00 €
27.7.2012 Z112070047 strav. lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 296,00 €
25.7.2012 Z912/2907 kontajner - odpad -G Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 21,00 €
23.7.2012 Z1242441 čistenie rohoží Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava 59,00 €
23.7.2012 Z2012/502 stráženie budov nešpecifikovaný 234,00 €
12.7.2012 Z4590237853 tankovanie SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 104,00 €
12.7.2012 Z4312062802 internet GTS Slovakia,a.s., IČO -35795662, Einsteinova 27, Bratislava 9,00 €
12.7.2012 Z3740154770 telefón VI/12 nešpecifikovaný 274,00 €
12.7.2012 Z201210404 plyn VII/2012 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2 194,00 €
12.7.2012 Z201210403 plyn - G ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 1 612,00 €
12.7.2012 P25/2012 nájomné VII Peter Petrik - PERMESSO, IČO - 30382564, Hviezdna 3/27, Komárno 814,00 €
12.7.2012 P26/2012 plyn VII/12 Knižnica Szinnyeiho v Komárne,IČO - 36102784, Eötvösa 35, Komárno 849,00 €
10.7.2012 Z2012/100 kontrola komínov Kominárstvo - V.Horváth, IČO: 47169567,Štúrová 15 94613 Okoličná na Ostrove 91,00 €
10.7.2012 Z68/2012 požiarna ochrana Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor 100,00 €
9.7.2012 Z6740099014 telefón VI/12 Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 47,00 €
5.7.2012 Z7416728381 el. energia VII/12 ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 641,00 €
5.7.2012 Z2120073 vodné, stočné - Z Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 76,00 €
4.7.2012 Z201202073 vodné,st. - G KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 48,00 €
4.7.2012 Z201201653 vodné,st. - M KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 185,00 €
3.7.2012 Z35837053 telefón VI/12 ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava 99,00 €
3.7.2012 Z10120142 garáž -nájomné COM-therm s.r.o., IČO - 36525782, Miletičova 55, Bratislava 39,00 €
3.7.2012 P24/2012 rež.náklady za sálu Obč. združ. ZMPS pre región Komárno, IČO - 17314348, Elektrárenská 2, Komárno 300,00 €
27.6.2012 Z112059247 strav. lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 511,00 €
22.6.2012 Z850055 rohože čistenie Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava 59,00 €
19.6.2012 Z4590233564 tankovanie SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 133,00 €
19.6.2012 Z8836102881 rádio, tv popl. I.kv. RTVS s.r.o.IČO -36857432,Staré Grunty 2, Bratislava 56,00 €
18.6.2012 Z2012/425 stráženie budov ROYAL SECURITY s.r.o, IČO - 45892962, Záhradnícka 16, Komárno 234,00 €
12.6.2012 Z201210334 plyn M+Z ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2 194,00 €
12.6.2012 Z201210335 Plyn - G ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 1 612,00 €
12.6.2012 Z4312058018 internet GTS Slovakia,a.s., IČO -35795662, Einsteinova 27, Bratislava 9,00 €
11.6.2012 P21/2012 rež.nákl. - plyn Knižnica Szinnyeiho v Komárne,IČO - 36102784, Eötvösa 35, Komárno 849,00 €
11.6.2012 P22/2012 nájomné Peter Petrik - PERMESSO, IČO - 30382564, Hviezdna 3/27, Komárno 763,00 €
11.6.2012 P23/2012 nájomné VI. I.Dékány- rešt. ALIBABA, IČO - 40855058, Okružná 7, Komárno 820,00 €
8.6.2012 Z4590229692 tankovanie SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 47,00 €
7.6.2012 Z173916161 telefón + internet V/12 Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 281,00 €
6.6.2012 Z92 čist. prostriedky, konz. materiál KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno 81,00 €
6.6.2012 Z7446149663 el. energia VI/12 ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 641,00 €
6.6.2012 Z0512008658 poistné mot. voz. Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 201,00 €
6.6.2012 Z0802008513 poistné majetku II.kv. Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 1 300,00 €
6.6.2012 Z0950023539 úrazové poistenie Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 67,00 €
6.6.2012 Z1330083450 zodpovednosť za škodu Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 77,00 €
6.6.2012 Z35837053 telefón V/12 ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava 104,00 €
6.6.2012 Z58/2012 požiarny technik Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor 100,00 €
5.6.2012 Z10120115 nájomné za garáž COM-therm s.r.o., IČO - 36525782, Miletičova 55, Bratislava 39,00 €
5.6.2012 Z7739104380 Internet - G Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 41,00 €
4.6.2012 Z4301200384 výst.materiál Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno 160,00 €
4.6.2012 Z112049745 strav. lístky LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 481,00 €
28.5.2012 Z1230099 čistenie a nájom rohoží Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava 82,00 €
28.5.2012 Z4/2012 Veniec - Balatonfüred V.Mátyus-výroba vencov a kytíc, IČO - 44008317, Thalyho 52/13, Komárno 10,00 €
24.5.2012 Z134/2012 inzerát Vydavateľstvo Danubius Komárno,IČO - 11715766, Dlhá 47,94603 Kolárovo 19,00 €
23.5.2012 Z120100057 Korex CEIBA s.r.o, IČO - 36548090, Jesenského 85, Štúrovo 13,00 €
23.5.2012 Z212204016 vodné, stočné - Bašta KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 1 036,00 €
23.5.2012 Z4590224210 Tankovanie SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 249,00 €
18.5.2012 Z2012348 stráženie budov V/12 ROYAL SECURITY s.r.o, IČO - 45892962, Záhradnícka 16, Komárno 234,00 €
18.5.2012 Z21/129 ročná kontrola požiar signalizácie LANDI,Ing.Ferdinand Kovács, IČO - 40665828 - Jur.n.Hronom 342 469,00 €
18.5.2012 P20/2012 režij. náklady, ozvuč. Spolok maď. zdravotníkov na Slov., IČO:42049245,Pohraničná 13, Komárno 170,00 €
15.5.2012 Z201210263 plyn V/12 - G ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 1 612,00 €
15.5.2012 Z201210263 plyn V/12 - M,Z ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2 194,00 €
14.5.2012 P17/2012 nájomné V/12 I.Dékány- rešt. ALIBABA, IČO - 40855058, Okružná 7, Komárno 820,00 €
14.5.2012 P18/2012 nájomné Peter Petrik - PERMESSO, IČO - 30382564, Hviezdna 3/27, Komárno 663,00 €
10.5.2012 Z1/2012 stavebnica Merkur ČR - výstava Jiří Mládek, Praha 6 300,00 €
7.5.2012 Z52 oprava plyn. kotla Z.Tóth,IČO - 40530256, Kolárovo 294,00 €
7.5.2012 Z4312038316 internet GTS Slovakia,a.s., IČO -35795662, Einsteinova 27, Bratislava 9,00 €
5.5.2012 Z4590220684 tankovanie 34,82 SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 41,00 €
5.5.2012 Z0738167741 tel + internet Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 264,00 €
3.5.2012 Z10120093 nájomné - garáž COM-therm s.r.o., IČO - 36525782, Miletičova 55, Bratislava 39,00 €
3.5.2012 Z35837053 telefón ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava 99,00 €
3.5.2012 Z120215 chladnička, varič ŠEKO SHOP - IČO 30378478, Komárno 208,00 €
3.5.2012 Z2012003 poukážky na súťaž BABITS SLOVAKIA s.r.o. IČO 34110259, Komárno 100,00 €
3.5.2012 Z7435907823 el. energia V/12 ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 641,00 €
3.5.2012 Z7738111800 tel + internet Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 38,00 €
1.5.2012 P19/2012 refund. V/12 Knižnica Szinnyeiho v Komárne,IČO - 36102784, Eötvösa 35, Komárno 849,00 €
30.4.2012 Z48/2012 požiar. ochrana Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor 100,00 €
30.4.2012 Z4301200305 kanc. a výst. materiál Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno 25,00 €
29.4.2012 Z4590213884 tankovanie 60,5 SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 88,00 €
29.4.2012 Z2012/273 stráženie budov ROYAL SECURITY s.r.o, IČO - 45892962, Záhradnícka 16, Komárno 234,00 €
29.4.2012 Z2012/0255 priradenie kódu - sprievodkyňa Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno 14,00 €
27.4.2012 Z1223825 čistenie kobercov Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava 51,00 €
27.4.2012 Z112040990 strav.lístky V/470 ks LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 450,00 €
27.4.2012 Z911/1948 kontajner Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 20,00 €
27.4.2012 Z120118 lešenie - zvesenie obrazu Dominium s.r.o. IČO 36532746, Komárno 39,00 €
27.4.2012 Z2012/78 odstrán. reklamy 125 rokov múzea IMPULZ LIGHT, IČO SK2020399601, Vnútorná okružná č.53, Komárno 346,00 €
26.4.2012 Z911/1949 kontajner - M Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 80,00 €
23.4.2012 Z1928 knihy - súťaž DIDEROT s.r.o. Eötvösa 59/2817, Komárno 99,00 €
14.4.2012 P13/2012 nájomné Peter Petrik - PERMESSO, IČO - 30382564, Hviezdna 3/27, Komárno 653,00 €
14.4.2012 P14/2012 nájomné IV. I.Dékány- rešt. ALIBABA, IČO - 40855058, Okružná 7, Komárno 820,00 €
13.4.2012 Z201210187 plyn G - IV. ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 1 612,00 €
13.4.2012 Z201210188 plyn M + Z ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2 194,00 €
13.4.2012 P15/2012 režijné náklady Knižnica Szinnyeiho v Komárne,IČO - 36102784, Eötvösa 35, Komárno 522,00 €
12.4.2012 P16/2012 paušál Gymnázium Ľ.J. Šuleka, IČO :00160199,Pohraničná 10, 945 52 Komárno 100,00 €
10.4.2012 Z4737173969 telefón Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 280,00 €
10.4.2012 Z4312032302 internet GTS Slovakia,a.s., IČO -35795662, Einsteinova 27, Bratislava 9,00 €
5.4.2012 Z212202461 vodné,stočné KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 185,00 €
5.4.2012 Z7445964518 el.energia 1.4.-30.4.2012 ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 641,00 €
5.4.2012 Z5158646565 telefón IV. ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava 152,00 €
5.4.2012 Z8737117646 telefón, internet ,,G´´ Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 41,00 €
5.4.2012 Z10120064 nájomné za garáž COM-therm s.r.o., IČO - 36525782, Miletičova 55, Bratislava 39,00 €
5.4.2012 Z430-12-00228 výstav.materiál - etnografia Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno 124,00 €
5.4.2012 Z4590210106 tankovanie 40 l SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 63,00 €
4.4.2012 Z2012400040 časopis ,,M´´ SNM, IČO - 00164721,Vajanského nábr. 2, Bratislava 10,00 €
3.4.2012 Z37/2012 pož.technik Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor 100,00 €
3.4.2012 Z212202173 ,,G´´ zr.voda KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 48,00 €
2.4.2012 Z1217519 čistenie koberca Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava 51,00 €
30.3.2012 Z112030359 strav.lístky IV/410 ks LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 266,00 €
28.3.2012 Z20120155 tlač 40 rokov priateľ.múzea NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno 92,00 €
26.3.2012 Z3/2012 vence- Dikácz, Klapka nešpecifikovaný 37,00 €
22.3.2012 Z31/12 odstránenie havar. stavu FY VIFRA, F.Vida,Tajovského 3,945 01 Komárno 37,00 €
22.3.2012 Z4590204244 tankovanie 30 l SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 45,00 €
20.3.2012 Z187/2012 stráženie budov ROYAL SECURITY s.r.o, IČO - 45892962, Záhradnícka 16, Komárno 234,00 €
15.3.2012 P12/2012 nájpmné - rež.nákl. - prenáj.sály Obč.združ. za lepšie Komárno - Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás,IČO:42205417,Szinnyeiho 18, Komárno 150,00 €
14.3.2012 Z8836102881 úhrada nedopl. Rozhlas a Tv RTVS s.r.o.IČO -36857432,Staré Grunty 2, Bratislava 56,00 €
14.3.2012 Z212201231 vodné,stočné 8.9.-31.12.2011,1.1.-9.3.2012 KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 96,00 €
14.3.2012 Z212201487 vodné,stočné 22.9.-31.12.2011,1.1.-6.3.2012 KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 1,00 €
13.3.2012 Z0000000032 čist. a hyg. potreby KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno 54,00 €
13.3.2012 Z4312024457 internet GTS Slovakia,a.s., IČO -35795662, Einsteinova 27, Bratislava 9,00 €
13.3.2012 Z201210116 plyn - 19.2.-31.3.2012 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 1 612,00 €
13.3.2012 Z201210117 plyn - 19.2.-31.3.2012 ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 2 194,00 €
12.3.2012 Z2120042 refakt.vodné,stočné - Zichy - II. polrok 2011 Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 63,00 €
12.3.2012 Z16/2012 knihy Arch.ústav SAV Nitra, IČO - 00166723, Akademická 2, Nitra 24,00 €
12.3.2012 Z7736123924 telefón , internet Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 36,00 €
3.3.2012 Z10120050 nájomný poplatok COM-therm s.r.o., IČO - 36525782, Miletičova 55, Bratislava 39,00 €
3.3.2012 Z1211364 prenájom rohoží Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava 69,00 €
3.3.2012 Z5736179468 telefón hovory - február 2012 Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 301,00 €
3.3.2012 Z0035837053 telefón hovory - február 2012 ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava 130,00 €
3.3.2012 Z1101196912 daň z nehnuteľnosti Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 11 600,00 €
3.3.2012 Z7445886433 el.energia ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 641,00 €
3.3.2012 Z201210110 plyn - február 2012 - bud.múz. a kniž. ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 1 822,00 €
3.3.2012 Z201210109 plyn - február 2012 - hl.bud. ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 5 166,00 €
3.3.2012 Z201210108 plyn - február 2012 - bud. Zichy ENERGO-SK, akciová spol., IČO - 36565482, Novozámocká 220, Nitra 1 525,00 €
3.3.2012 Z1330083450 poistné - zodp. za škodu- mot.voz. Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 77,00 €
3.3.2012 Z080-2008.513 poistenie majetku - II.štvrťrok Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 1 300,00 €
3.3.2012 Z0950023539 úraz.poist. osôb preprav.mot.voz. - II štvrťrok Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 67,00 €
3.3.2012 Z051-2008.658 poistenie mot. vozidiel - II. štvrťrok nešpecifikovaný 201,00 €
1.3.2012 Z27/2012 práce tech. požiar. ochrany - február Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor 100,00 €
28.2.2012 Z20120163 oprava PC - súč.zdroj CHICONY C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno 52,00 €
28.2.2012 Z0112021584 stravné lístky - marec LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 511,00 €
28.2.2012 Z212012 vyprac. dokum. civil. ochr.objektu Spol. na ochranu obyvateľstva Slovenska SOOS 200,00 €
28.2.2012 Z4301200154 kanc. potreby Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno 98,00 €
24.2.2012 Z4590196419 tankovanie PHM SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 115,00 €
24.2.2012 Z2120039 zrážk. voda (Z) za r. 2011 Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 361,00 €
24.2.2012 Z12024 školenie na obsluhu kotla Bagita Gejza, IČO - 11712694, Ul.práce 16, Kolárovo 156,00 €
21.2.2012 Z7401144432 vyúčt. plynu za január 2012 SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 45,00 €
17.2.2012 Z7445823254 el.energia Bašta ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 85,00 €
17.2.2012 Z7445823253 el.energia - február 2012 ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 556,00 €
17.2.2012 Z2012/107 stráženie budov ROYAL SECURITY s.r.o, IČO - 45892962, Záhradnícka 16, Komárno 234,00 €
15.2.2012 P9/2012 režijné náklady za reprez. sálu T(e)Ü(gyed).Kör Obč. združ., IČO - 42049806, Mederčská 21/7, Komárno 220,00 €
14.2.2012 Z2012/04 časopis Ateliér Spol. ATELIÉR, IČO - 37866257, Potočná 28, Komárno 10,00 €
14.2.2012 Z911/0813 odvoz odpadu I.kv.2012 Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 20,00 €
14.2.2012 dobr.7901027918 vrátenie opak. dávky plynu za január 2012 SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava -2 965,00 €
14.2.2012 Z20120137 oprava tlačiarne CANON, toner C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno 82,00 €
14.2.2012 P10/2012 nájomné Peter Petrik - PERMESSO, IČO - 30382564, Hviezdna 3/27, Komárno 697,00 €
14.2.2012 P11/2012 nájomné III. I.Dékány- rešt. ALIBABA, IČO - 40855058, Okružná 7, Komárno 820,00 €
10.2.2012 Z911/0814 odvoz smetí za I.kv.2012 Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 80,00 €
10.2.2012 Z43120011050 internet - február 2012 GTS Slovakia,a.s., IČO -35795662, Einsteinova 27, Bratislava 9,00 €
8.2.2012 Z2735182971 telefón. hovory január 2012 Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 290,00 €
8.2.2012 Z36/2012 inzerát na nájom Bašta VI. Vydavateľstvo Danubius Komárno,IČO - 11715766, Dlhá 47,94603 Kolárovo 5,00 €
8.2.2012 Z10120029 nájomné za garáž 2/2012 COM-therm s.r.o., IČO - 36525782, Miletičova 55, Bratislava 39,00 €
8.2.2012 Z5590008718 program PAM 2012 IVES Košice, IČO - 00162957, Čsl.armády 20, Košice 71,00 €
7.2.2012 Z1205037 čistenie a nájomné za vstupné rohože Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava 51,00 €
7.2.2012 Z18/2012 Požiar. ochrana Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor 100,00 €
7.2.2012 Z1735127271 Internet - január 2012 Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 23,00 €
7.2.2012 Z515814672 telefón. hovory január 2012 ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava -1,00 €
6.2.2012 P8/2012 režijné náklady za reprez. sálu Obč. združ. ZMPS pre región Komárno, IČO - 17314348, Elektrárenská 2, Komárno 200,00 €
2.2.2012 Z8C/85/2009 súdnoznalecký posudok - kaviareň Okresný súd Komárno, IČO -00165646, Pohraničná 6, Komárno 250,00 €
2.2.2012 Z4301200075 kopírovanie plagátu Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno 8,00 €
2.2.2012 Dobr.744009572 vyúčt. plynu za r. 2011 SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava -1 420,00 €
2.2.2012 P4/2012 nájomné a režijné náklady za 2/2012 Peter Petrik - PERMESSO, IČO - 30382564, Hviezdna 3/27, Komárno 683,00 €
2.2.2012 P5/2012 nájomné za február 2012 I.Dékány- rešt. ALIBABA, IČO - 40855058, Okružná 7, Komárno 820,00 €
2.2.2012 P6/2012 refundácia kúrenia za február2012 Knižnica Szinnyeiho v Komárne,IČO - 36102784, Eötvösa 35, Komárno 554,00 €
2.2.2012 P7/2012 publikácia 125 rokov múzea Univerz. knižnica Bratislava, IČO - 00164631, Michalská 1 , Bratislava 16,00 €
31.1.2012 Z20120065 oprava PC, internet,export do KB C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno 96,00 €
31.1.2012 Z36/2012 člen. príspevok na r. 2012 Zväz múzeí na Slovensku, IČO - 42013143, Kapitulská 23, B.Bystrica 104,00 €
31.1.2012 Z112012648 stravné lístky - február 2012 LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 450,00 €
29.1.2012 Z7104388575 vyúčt. plyn r.2011 SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 2 965,00 €
26.1.2012 Z0802008441 doplatok k poist. zmluve za r. 2011 Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 23,00 €
26.1.2012 Z7445742897 el.energia - január 2012 ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 583,00 €
24.1.2012 Z2012/32 stráženie budov ROYAL SECURITY s.r.o, IČO - 45892962, Záhradnícka 16, Komárno 234,00 €
20.1.2012 Z120027 požiarna revízia Tepo Servis Komárno, IČO - 14142872, Štaudta 11, Komárno 525,00 €
20.1.2012 Z36102881 pokuta za nezam. ZŤS Úrad práce,soc. vecí a rod., IČO - 37961195, Štefánikova 9, Komárno 905,00 €
18.1.2012 Z20120024 inštal. programu do PC - majetok C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno 36,00 €
16.1.2012 Z35837053 telefón. hovory december 2011 ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava 266,00 €
16.1.2012 Z4312003098 Internet - január 2012 GTS Slovakia,a.s., IČO -35795662, Einsteinova 27, Bratislava 9,00 €
5.1.2012 Z7170486430 doplatok el. energie na r.2011 ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 200,00 €
5.1.2012 Z10120007 nájomné za garáž 1/2012 COM-therm s.r.o., IČO - 36525782, Miletičova 55, Bratislava 39,00 €
5.1.2012 Z1179294 čistenie a nájomné za vstupné rohože Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava 51,00 €
4.1.2012 Z734117898 telefón, internet, december 2011 Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 54,00 €
4.1.2012 Z4734172705 telefón, internet, december 2011 Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 241,00 €
4.1.2012 Z7/2012 Požiar. ochrana Monika Csontosová, IČO -33941289, Stredná 7, Ďulov Dvor 100,00 €
2.1.2012 Z0112000062 strav.lístky - január 2012 LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 173,00 €
2.1.2012 P1/2012 nájomné a režijné náklady za 1/2012 Peter Petrik - PERMESSO, IČO - 30382564, Hviezdna 3/27, Komárno 674,00 €
2.1.2012 P2/2012 nájomné za január 2012 I.Dékány- rešt. ALIBABA, IČO - 40855058, Okružná 7, Komárno 820,00 €
2.1.2012 P3/2012 refundácia kúrenia za január 2012 Knižnica Szinnyeiho v Komárne,IČO - 36102784, Eötvösa 35, Komárno 500,00 €
XHTML | CSS