Faktúry

2019

Dátum Faktúra č. Predmet faktúry Dodávateľ/Odberateľ Cena s DPH Dokumenty Č. zmluvy Č. objednávky
1.12.2011 Z 119/2011 plyn SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 2 714,00 €
30.11.2011 Z 118/2011 obnova a konzerv.NKP MGM Žilina s.r.o,IČO - 0031579787, Obežná 7, Žilina 1 006,00 €
29.11.2011 Z 117/2011 úhrada poistného Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 1 300,00 €
24.11.2011 Z 115/2011 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 419,00 €
24.11.2011 Z 116/2011 publikácia 125 rokov múzea NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno 2 801,00 €
20.11.2011 Z14/034 priechodky na výstavu CAYENE s.r.o., IČO:36769398,Hviezdna 11/20, Komárno 52,00 €
18.11.2011 Z 114/2011 vyprac.štúdie NKP rím.tábor G+G PROJEKT, IČO - 43791263, Ul.29. augusta 13, Bratislava 2 496,00 €
1.11.2011 Z 112/2011 plyn SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 2 714,00 €
25.10.2011 Z 111/2011 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 358,00 €
20.10.2011 Z 113/2011 realizácia projektu MGM Žilina s.r.o,IČO - 0031579787, Obežná 7, Žilina 17 100,00 €
6.9.2011 Z 110/2011 poistné majetok Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 1 300,00 €
1.9.2011 Z 109/2011 plyn SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 2 714,00 €
25.8.2011 Z 108/2011 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 234,00 €
1.8.2011 Z 106/2011 plyn SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 2 714,00 €
26.7.2011 Z 107/2011 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 418,00 €
1.7.2011 Z 104/2011 plyn SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 2 714,00 €
27.6.2011 Z 105/2011 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 418,00 €
24.6.2011 Z 103/2011 poistné majetok Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 1 300,00 €
1.6.2011 Z 101/2011 plyn SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 2 714,00 €
26.5.2011 Z 102/2011 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 602,00 €
16.5.2011 Z 100/2011 vodné, stočné KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 1 459,00 €
1.5.2011 Z 99/2011 plyn SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 2 714,00 €
27.4.2011 Z 98/2011 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 602,00 €
13.4.2011 Z 97/2011 tovar KOMAGRO s.r.o., IČO - 17725186, Meštianska 6/24, Komárno 75,00 €
8.4.2011 Z 93/2011 Sťahovanie TG sťahovanie,IČO: 46304932,Budovateľská 17/4, Komárno 12,00 €
8.4.2011 Z 94/2011 Stavebný materiál Coording s.r.o, IČO - 36526321, Ižianska 4124, Komárno 356,00 €
5.4.2011 Z 92/2011 Nákup PHM SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 111,00 €
4.4.2011 Z 85/2011 reklamný baner APPLEMEDIA s.r.o, IČO - 45279098, Komenského 397/32, Čebovce 84,00 €
4.4.2011 Z 87/2011 nájomné COM-therm s.r.o., IČO - 36525782, Miletičova 55, Bratislava 39,00 €
4.4.2011 Z 89/2011 Kancelárske potreby Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno 70,00 €
3.4.2011 Z 86/2011 telefon, internet Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 46,00 €
3.4.2011 Z 91/2011 telefón Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 318,00 €
3.4.2011 Z 96/2011 elektrina ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 597,00 €
1.4.2011 Z 75/2011 plyn SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 2 714,00 €
1.4.2011 Z 88/2011 telefon ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava 131,00 €
31.3.2011 Z 76/2011 požiar.ochrana Tech PO 100,00 €
31.3.2011 Z 78/2011 vodné, stočné KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 108,00 €
31.3.2011 Z 79/2011 vodné,stočné KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 416,00 €
31.3.2011 Z 90/2011 Spotrebný materiál Ferro, IČO - 11713054, Mederčská 34, Komárno 18,00 €
31.3.2011 Z 96/2011 spotrebný materiál KOLORCENTRUM s.r.o, IČO - 43872484, ul. Priateľstva 3452, Komárno 177,00 €
30.3.2011 Z 77/2011 dohoda - splátky SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 15,00 €
30.3.2011 Z 81/2011 poistné - autá Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 201,00 €
30.3.2011 Z 82/2011 poistenie majetku Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 1 300,00 €
30.3.2011 Z 83/2011 úraz.poistenie preprav.osôb Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 67,00 €
30.3.2011 Z 84/2011 zodpov.za škodu spôs. prev.mot.vozidla Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 77,00 €
29.3.2011 Z 80/2011 rohože Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava 55,00 €
28.3.2011 Z 73/2011 pozvánky NEC ARTE, IČO - 34124578, Priateľstva 6, Komárno 44,00 €
28.3.2011 Z 74/2011 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 357,00 €
21.3.2011 Z 70/2011 PM SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 42,00 €
18.3.2011 Z 71/2011 pripojenie na PCO I.F.K. - SECURITY, IČO - 36546852, Eötvösa 21, Komárno 234,00 €
14.3.2011 P 1/2011 refund.zem.plynu Knižnica Szinnyeiho v Komárne,IČO - 36102784, Eötvösa 35, Komárno 556,00 €
10.3.2011 Z 67/2011 vodné,stočné KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 9,00 €
10.3.2011 Z 68/2011 vodné,stočné KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 89,00 €
10.3.2011 Z 72/2011 výzva na úhradu SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 2,00 €
9.3.2011 Z 69/2011 Dialup doma plus GTS Slovakia,a.s., IČO -35795662, Einsteinova 27, Bratislava 9,00 €
9.3.2011 Z 66/2011 služby STP APV IVES Košice, IČO - 00162957, Čsl.armády 20, Košice 71,00 €
8.3.2011 Z 65/2011 el.energia ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 610,00 €
8.3.2011 P 12/2011 refundácia predd.-plyn Knižnica Szinnyeiho v Komárne,IČO - 36102784, Eötvösa 35, Komárno 527,00 €
8.3.2011 P 13/2011 nájomné,režijné LA BLINK s.r.o, IČO - 35841044, Gorkého 6, Bratislava 410,00 €
8.3.2011 P 14/2011 nájomné, vodné,stočné Peter Petrik - PERMESSO, IČO - 30382564, Hviezdna 3/27, Komárno 703,00 €
8.3.2011 P 15/2011 nájomné, vodné,stočné Club 54 s.r.o, IČO - 44848731, Vék 2079, Hurbanovo 892,00 €
7.3.2011 Z 64/2011 PHM SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 64,00 €
4.3.2011 Z 62/2011 telefón ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava 134,00 €
3.3.2011 Z 60/2011 telefón, internet Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 71,00 €
3.3.2011 Z 63/2011 telefón Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 282,00 €
2.3.2011 Z 57/2011 kanc.potreby Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno 46,00 €
2.3.2011 Z 59/2011 nájomné COM-therm s.r.o., IČO - 36525782, Miletičova 55, Bratislava 39,00 €
1.3.2011 Z 54/2011 plyn SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 2 714,00 €
1.3.2011 Z 58/2011 revízie PSN a EPS Kombit Alarm, IČO - 31420095, Elektrárenská 3, Komárno 1 346,00 €
1.3.2011 Z 61/2011 prenájom rohoží Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava 59,00 €
28.2.2011 Z 56/2011 požiar.ochrana Tech PO 100,00 €
24.2.2011 Z 53/2011 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 449,00 €
22.2.2011 Z 50/2011 prevoz výstavy Múzeum Spiš.Nová Ves, IČO - 31297927, Letná 50, Spiš.Nová Ves 180,00 €
21.2.2011 Z 52/2011 PHM SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 68,00 €
21.2.2011 Z 55/2011 pripojenie na PCO I.F.K. - SECURITY, IČO - 36546852, Eötvösa 21, Komárno 234,00 €
18.2.2011 Z 44/2011 odvody Úrad práce,soc. vecí a rod., IČO - 37961195, Štefánikova 9, Komárno 877,00 €
17.2.2011 Z 51/2011 časopis SNM, IČO - 00164721,Vajanského nábr. 2, Bratislava 10,00 €
15.2.2011 Z 49/2011 daň Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 20 063,00 €
11.2.2011 Z 48/2011 dialup doma GTS Slovakia,a.s., IČO -35795662, Einsteinova 27, Bratislava 9,00 €
8.2.2011 Z 47/2011 el. energia ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 571,00 €
7.2.2011 Z 43/2011 nákup PHM SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 41,00 €
4.2.2011 Z 41/2011 telefón Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 70,00 €
4.2.2011 Z 45/2001 telefón Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 250,00 €
4.2.2011 Z 46/2011 nájomný poplatok COM-therm s.r.o., IČO - 36525782, Miletičova 55, Bratislava 39,00 €
4.2.2011 P 7/2011 nájomné, vodné, stočné Club 54 s.r.o, IČO - 44848731, Vék 2079, Hurbanovo 892,00 €
4.2.2011 P 8/2011 nájomné, vodné,stočné Peter Petrik - PERMESSO, IČO - 30382564, Hviezdna 3/27, Komárno 674,00 €
4.2.2011 P 9/2011 nájomné, vodné, stočné LA BLINK s.r.o, IČO - 35841044, Gorkého 6, Bratislava 406,00 €
4.2.2011 P 10/2011 refund.spotr.plynu Knižnica Szinnyeiho v Komárne,IČO - 36102784, Eötvösa 35, Komárno 527,00 €
4.2.2011 P 11/2011 nájomné I.Dékány- rešt. ALIBABA, IČO - 40855058, Okružná 7, Komárno 820,00 €
1.2.2011 Z 36/2011 plyn SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 2 714,00 €
1.2.2011 Z 40/2011 prenájom rohoží Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava 69,00 €
31.1.2011 Z 35/2011 oprava PC C Service Komárno, IČO - 45681627, Meštianska 1319, Komárno 29,00 €
31.1.2011 Z 38/2011 požiar.ochrana Tech PO 50,00 €
31.1.2011 Z 39/2011 kanc.potreby Fax Copy, IČO -35729040, Dun.nábrežie 2, Komárno 65,00 €
28.1.2011 Z 37/2011 telefón ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava 132,00 €
27.1.2011 Z 33/2011 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 480,00 €
26.1.2011 P 6/2011 refund.doplatku plyn Knižnica Szinnyeiho v Komárne,IČO - 36102784, Eötvösa 35, Komárno 831,00 €
25.1.2011 Z 29/2011 poistné Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 77,00 €
25.1.2011 Z 30/2011 poistné Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 67,00 €
25.1.2011 Z 31/2011 poistné Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 1 300,00 €
25.1.2011 Z 32/2011 poistné Prvá komunálna finančná a.s., IČO - 36557129, Samova 11, Nitra 201,00 €
24.1.2011 Z 23/2011 odb.príprava elektrotechnika Elšpec H.L.,s.r.o, IČO - 36562165, Nitrianska 115, N.Zámky 50,00 €
24.1.2011 Z 25/2011 vyúčt.plyn SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava -432,00 €
24.1.2011 Z 26/2011 odb.časopisy Spol. ATELIÉR, IČO - 37866257, Potočná 28, Komárno 10,00 €
21.1.2011 Z 28/2011 zmluva - členské Zväz múzeí na Slovensku, IČO - 42013143, Kapitulská 23, B.Bystrica 100,00 €
20.1.2011 Z 34/2011 pripojenie na PCO I.F.K. - SECURITY, IČO - 36546852, Eötvösa 21, Komárno 234,00 €
17.1.2011 Z 21/2011 PHM SLOVNAFT a.s., IČO - 31322832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava 41,00 €
15.1.2011 Z 24/2011 vyúčt. plyn SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 4 997,00 €
14.1.2011 Z 18/2011 energia ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 609,00 €
14.1.2011 P 2/2011 nájomné, režijné Club 54 s.r.o, IČO - 44848731, Vék 2079, Hurbanovo 901,00 €
14.1.2011 P 3/2011 nájomné, režijné Peter Petrik - PERMESSO, IČO - 30382564, Hviezdna 3/27, Komárno 701,00 €
14.1.2011 P 4/2011 nájomné I.Dékány- rešt. ALIBABA, IČO - 40855058, Okružná 7, Komárno 820,00 €
14.1.2011 P 5/2011 nájomné, režijné LA BLINK s.r.o, IČO - 35841044, Gorkého 6, Bratislava 406,00 €
12.1.2011 Z 13/2011 časopis Arch.ústav SAV Nitra, IČO - 00166723, Akademická 2, Nitra 13,00 €
12.1.2011 Z 17/2011 revízia Tepo Servis Komárno, IČO - 14142872, Štaudta 11, Komárno 949,00 €
11.1.2011 Z 11/2011 vodné,stočné - úrok KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 7,00 €
11.1.2011 Z 27/2011 spotreba vody Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 43,00 €
7.1.2011 Z 22/2011 režij.náklady Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 202,00 €
5.1.2011 Z 9/2011 nájomné garáž COM-therm s.r.o., IČO - 36525782, Miletičova 55, Bratislava 39,00 €
5.1.2011 Z 10/2011 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, IČO - 31396674, Tomašikova 23/10, Bratislava 1 541,00 €
5.1.2011 Z 19/2011 odpady Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 87,00 €
5.1.2011 Z 20/2011 odpady Mesto Komárno, IČO - 00306525, Nám.Gen.Klapku 1, Komárno 21,00 €
3.1.2011 Z 14/2011 telefón Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 229,00 €
1.1.2011 Z 1/2011 plyn SPP a.s., IČO - 35815256, Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 2 480,00 €
1.1.2011 Z 2/2011 vodné, stočné KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 62,00 €
1.1.2011 Z 3/2011 vodné, stočné KOMVaK - vodárne a kanalizácie, IČO 36537870, E.B. Lukáča 25, Komárno 238,00 €
1.1.2011 Z 4/2011 požiarna ochrana Tech PO 50,00 €
1.1.2011 Z 5/2011 preplatok energie ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava -289,00 €
1.1.2011 Z 6/2011 preplatok energie ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava -70,00 €
1.1.2011 Z 7/2011 nedoplatok energie ZSE energia a.s., IČO - 36677281,Čulenova 6, Bratislava 320,00 €
1.1.2011 Z 8/2011 telefón, internet Slovak Telekom, IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, Bratislava 70,00 €
1.1.2011 Z 12/2011 Dialup Doma plus - služby GTS Slovakia,a.s., IČO -35795662, Einsteinova 27, Bratislava 9,00 €
1.1.2011 Z 15/2011 telefón (2 tel.č.) ORANGE, IČO - 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava 135,00 €
1.1.2011 Z 16/2011 prenájom rohoží Lindström, IČO -35742364, Orešianska 3, Trnava 69,00 €
XHTML | CSS