Dokumenty

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Objednávky 2022

 

Objednávky 2021

Objednávky 2020

Objednávky 2019

Objednávky 2018

Objednávky 2017

Objednávky 2016

Objednávky 2015

Objednávky 2014

Objednávky 2013

Objednávky 2012

Objednávky 2011

 

Dodávateľské faktúry 2022

Odberateľské faktúry 2022

 

Dodávateľské faktúry 2021

Odberateľské faktúry 2021

Dodávateľské faktúry 2020

Odberateľské faktúry 2020

Faktúry 2019

Faktúry 2018

Faktúry 2017

Faktúry 2016

Faktúry 2015

Faktúry 2014

Faktúry 2013

Faktúry 2012

Faktúry 2011

Zmluvy

Profil verejného obstarávateľa

XHTML | CSS