Výstavy 2011 

HLAVNÁ BUDOVA

Palatínova 13, Komárno

Planéta, na ktorej žijeme

Geologicko-paleontologická výstava SNM-Prírodovedného múzea v Bratislave
Geologická minulosť a súčasnosť Zeme, vývoj života na Zemi
Termín:  29. apríla.  – 20. augusta 2011

2011_PlanetaVYSTAVA_02.JPG 2011_PlanetaVYSTAVA_01.JPG 2011_PlanetaVYSTAVA_03.JPG
2011_PlanetaVYSTAVA_04.JPG 2011_PlanetaVYSTAVA_05.JPG 2011_PlanetaVYSTAVA_06.JPG

Umelecká fotografia piatich svetadielov

zo súkromnej zbierky svetoznámeho maďarského fotografa Istvána Tótha
Termín:  9. septembra – 5. novembra 2011

2011_5SVETfoto_01.JPG _MG_1860_.jpg 2011_5SVETfoto_03.JPG
2011_5SVETfoto_04.JPG 2011_5SVETfoto_05.JPG 2011_5SVETfoto_06.JPG

125 rokov múzea v Komárne

jubilejná výstava
Termín: 25. novembra 2011- 21. apríla 2012

2011_Muzeum125_01.JPG 2011_Muzeum125_02.JPG 2011_Muzeum125_03.JPG
2011_Muzeum125_04.JPG 2011_Muzeum125_05.JPG 2011_Muzeum125_06.JPG
2011_Muzeum125_07.JPG 2011_Muzeum125_08.JPG 2011_Muzeum125_09.JPG

Secesné pamiatky v našom regióne

výber zo zbierok múzeí a galérií
Termín:  25. novembra 2011 – 21. apríla 2012

2011_SZECESSZIO_01.JPG 2011_SZECESSZIO_02.JPG 2011_SZECESSZIO_03.JPG2011_SZECESSZIO_04.JPG 2011_SZECESSZIO_05.JPG 2011_SZECESSZIO_06.JPG

ZICHYHO PALÁC

Nám. gen. Klapku 9, Komárno

Eva Gáliková – maľby

Termín: 11. marca – 30. apríla 2011

2011_Galikova_10.JPG 2011_Galikova_05.JPG 2011_Galikova_03_1.JPG

Ladislav Csótó – grafika

Termín: 16. septembra – 21. októbra  2011

2011_Csoto_03.JPG 2011_Csoto_05.JPG 2011_Csoto_02.JPG
2011_Csoto_08.JPG 2011_Csoto_07.JPG 2011_Csoto_04.JPG

Lajos Szkukálek – maľby

Termín: 28. októbra  2011 – 28. januára 2012

2011_Szkukálek_01.JPG 2011_Szkukálek_04.JPG 2011_Szkukálek_02.JPG
2011_Szkukálek_06.JPG 2011_Szkukálek_03.JPG 2011_Szkukálek_05.JPG

BUDOVA MÚZEA A KNIŽNICE

Palatínova 8, Komárno

 K.ART.E

Členská výstava Spolku komárňanských výtvarníkov

Termín: 14. januára – 18. februára 2011

2011_Karte_vernisaz_01.JPG 2011_Karte_vernisaz_03.JPG 2011_Karte_vernisaz_07.JPG 
2011_Karte_vernisaz_06.JPG 2011_Karte_vernisaz_08.JPG 2011_KARTE_09.JPG 2011_KARTE_10.jpg

Poľovnícke trofeje 2010

Výstava poľovnej zveri južného Slovenska a trofejí Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu
Termín:  4. marca – 25. marca 2011

2011_Polov_Trofeje_01.JPG 2011_Polov_Trofeje_02.JPG 2011_Polov_Trofeje_03.JPG
2011_Polov_Trofeje_04.JPG 2011_Polov_Trofeje_05.JPG 2011_Polov_Trofeje_06.JPG

Aha deti, čo tu letí?

Prírodovedná výstava Východoslovenského múzea v Košiciach o bocianovi bielom
Termín: 4. marca  – 11. júna 2011

2011_BocianVYSTAVA_01.JPG 2011_Bocian_01.JPG 2011_BocianVYSTAVA_02.JPG
2011_BocianVYSTAVA_03.JPG 
2011_BocianVYSTAVA_05.JPG 2011_BocianVYSTAVA_06.JPG

Poklady z Bojnej

Výstava SNM - Archeologického múzea v Bratislave  
Termín:  8. apríla  – 11. júna 2011

2011_BojnaVYSTAVA_01.jpg 2011_BojnaVYSTAVA_02.jpg 2011_BojnaVYSTAVA_03.jpg
2011_BojnaVYSTAVA_04.JPG 2011_BojnaVYSTAVA_05.jpg 2011_BojnaVYSTAVA_06.JPG

Výstava prác absolventov ZUŠ  v Komárne

Termín: 15. júna  – 30. júla 2011

2011_ZUS_absolventi_KN_01.JPG 2011_ZUS_absolventi_KN_03.JPG 2011_ZUS_absolventi_KN_05.JPG
2011_ZUS_absolventi_KN_06.JPG 2011_ZUS_absolventi_KN_02.JPG 2011_ZUS_absolventi_KN_04.JPG

Bhutan – Kráľovstvo nebies

Výstava fotografií Zsolta Szabóa
Termín: 16. júna – 8. októbra 2011

2011_Bhutan_SzaboZsolt_05.JPG 2011_Bhutan_SzaboZsolt_02.JPG 2011_Bhutan_SzaboZsolt_01.JPG
2011_Bhutan_SzaboZsolt_06.JPG 2011_Bhutan_SzaboZsolt_03.JPG 2011_Bhutan_SzaboZsolt_04.JPG

Význam skautského sľubu

Dokumentárna výstava  skautského hnutia krajín Vyšehradskej štvorky
Termín: 26. augusta  – 23. septembra 2011

2011_Skauti_07.JPG 2011_Skauti_03.JPG 2011_Skauti_05.JPG
2011_Skauti_01.JPG 2011_Skauti_02.JPG 2011_Skauti_06.JPG

Blahoslavená Panna Mária

Tematická výtvarná výstava súčasných maďarských umelcov 
Termín: 30. septembra – 4. novembra  2011

2011_Boldogasszony_01.jpg 2011_Boldogasszony_02.jpg 2011_Boldogasszony_03.jpg
2011_Boldogasszony_04.jpg 2011_Boldogasszony_05.jpg 2011_Boldogasszony_07.jpg 2011_Boldogasszony_08.jpg 2011_Boldogasszony_06.jpg

Výstava bývalých absolventov ZUŠ v Komárne

Z príležitosti 150.výročia založenia umeleckej školy v Komárne 
Termín: 11. októbra 2011 –  28. januára 2012

2011_ZUS_byvale_absolventi_03.JPG 2011_ZUS_byvale_absolventi_06.JPG 2011_ZUS_byvale_absolventi_04.JPG
2011_ZUS_byvale_absolventi_04.JPG 2011_ZUS_byvale_absolventi_05.JPG 2011_ZUS_byvale_absolventi_02.JPG

Výstava výtvarných umelcov skupiny „HUBA“  (Budapešť)

Termín: 11. novembra 2011. – 28. januára 2012

2011_HUBA_01.JPG 2011_HUBA_02.JPG 2011_HUBA_03.JPG
2011_HUBA_04.JPG 2011_HUBA_05.JPG 2011_HUBA_06.JPGXHTML | CSS