Všeobecné dokumenty

Popis Dokument
Dodatok č. 3
Dodatok č. 1
Dodatok č. 2
Kolektívna zmluva na rok 2018
Zriaďovacia listina
Organizačný poriadok
Kolektívna zmluva na rok 2013
Kolektívna zmluva na rok 2015
Kolektívna zmluva na rok 2016
Kolektívna zmluva na rok 2017
XHTML | CSS