Všeobecné dokumenty

Popis Dokument
Kolektívna zmluva na rok 2013
Kolektívna zmluva na rok 2015
Kolektívna zmluva na rok 2016
Kolektívna zmluva na rok 2017
Dodatok č. 3
Zriaďovacia listina
Dodatok č. 1
Dodatok č. 2
Oraganizačný poriadok
XHTML | CSS