8. september 2012

V organizovaní mesta Komárno sa v sobotu 8. septembra 2012 konala súťaž vo varení „Jókaiho fazuľovej polievky“, na ktorej sa zúčastnili aj pracovníci múzea. Návštevníci podujatia si zároveň mohli prezrieť propagačné panely a odniesť letáky a pohľadnice o expozíciách múzea.

Jokai bableves Emleklap_w.jpg    _MG_9989_w.jpg
 _MG_9988_w.jpg  _MG_0042_w.jpg

Dlhá noc múzeí

19. mája 2012

19. mája 2012 sa už po ôsmy raz konala Dlhá noc múzeí v priestoroch budov Podunajského múzea v Komárne. Pre návštevníkov bol pripravený pestrý program, múzejná pedagogika pre deti a popri stálych expozíciách si mohli prezrieť aj niekoľko dočasných výstav.

Dlhá noc muzeií KN 2012_MG_7596_m.jpg Dlhá noc muzeií v Komárne Dlhá noc muzeií v Komárne Dlhá noc muzeií v Komárne  Dlhá noc muzeií v Komárne 005_Noc muzeii_KN_2012_IMG_6726.JPG  006_Noc muzeii_KN_2012_IMG_6727.JPG

V hlavnej budove múzea sa konal tretí ročník stretnutia komárňanských zberateľov, ktorí upútali pozornosť návštevníkov svojimi zaujímavými zbierkami. Ukážku tradičného maďarského bojového umenia si mohli záujemcovia pozrieť na nádvorí múzea v podaní skupiny Tolma Baranta. Neskôr ich vystriedali členovia tanečnej skupiny Charlotte, ktorí vo svojom vystúpení predviedli renesančné tance. Upútavkou hlavnej budovy bola dočasná výstava „Stavebnica Merkur. Modely zo súkromnej zbierky Jiřího Mládka“, kde si na svoje prišli okrem detí aj dospelí.

_MG_7011.JPG _MG_7013.JPG _MG_7015.JPG
_MG_7028.JPG _MG_7037.JPG _MG_7038.JPG
007_Noc muzeii_KN_2012_IMG_6728.JPG 008_Noc muzeii_KN_2012_IMG_6729.JPG 017_Noc muzeii_KN_2012_IMG_6738.JPG
014_Noc muzeii_KN_2012_IMG_6735.JPG 011_Noc muzeii_KN_2012_IMG_6732.JPG 012_Noc muzeii_KN_2012_IMG_6733.JPG
013_Noc muzeii_KN_2012_IMG_6734.JPG 015_Noc muzeii_KN_2012_IMG_6736.JPG 016_Noc muzeii_KN_2012_IMG_6737.JPG

V budove múzea a knižnice deti s veľkým nadšením prezerali výstavu „Flóra a fauna Dunaja“, kde sa oboznámili s časťou prírodovedných zbierok. Do programu „Malí umelci“ sa zapojilo veľa detí a dospelých, ktorí si v galérii múzea a na dočasnej výstave Ernesta Kocsisa pripravovali reprodukcie vystavených obrazov, ktoré si potom v rámci Dlhej noci múzeí mohli vystaviť vedľa umeleckých diel. Veľký záujem prejavovali návštevníci aj o dočasnú výstavu „Krása ľudových remesiel“, kde mohli nahliadnuť do výstavy úžitkových a ozdobných predmetov vyrobených zo slamy, šúpolia, vŕby a rákosia. Cestovanie v čase si mohli užiť deti, ktoré sa sprostredkovane dostali do detských čias svojich starých rodičov a dospelí si pospomínali na obdobie svojej mladosti.

 Dlhá noc muzeií v Komárne Dlhá noc muzeií v Komárne Dlhá noc muzeií v Komárne 026_Noc muzeii_KN_2012_IMG_6644.JPG
Dlhá noc muzeií v Komárne Dlhá noc muzeií v Komárne Dlhá noc muzeií v Komárne  Dlhá noc muzeií v Komárne Dlhá noc muzeií v Komárne

V Zichyho paláci si návštevníci popri stálych expozíciách mohli prezrieť aj dočasnú výstavu „V zajatí času – Historické hodiny zo súkromnej zbierky Ing. Mirona Mihaliča“ a výstavu fotografií fotoklubu Clubul Fotografie Nufarul z Rumunska. Svoje poznatky si mohli rozšíriť tí návštevníci, ktorí si vypočuli prednášky pod názvom: „Spoločenský život Komárna v medzivojnovom období“ a „Moje „vodné“ výskumy. Čo rastie v systéme kanálov južného Slovenska“. V rámci múzejnej pedagogiky pre deti bolo pripravené kreslenie historických hodín a zostavovanie rodokmeňov.

Dlhá noc muzeií v Komárne Dlhá noc muzeií v Komárne Dlhá noc muzeií v Komárne
Dlhá noc muzeií v Komárne Dlhá noc muzeií v Komárne Dlhá noc muzeií v KomárneDlhá noc muzeií v Komárne

Počas Dlhej noci múzeí programy a výstavy Podunajského múzea navštívilo 1991 návštevníkov.

Nec arte, nec marte

historická súťaž pre žiakov základných škôl

24. apríla 2012

V utorok 24. apríla v rámci 21. Komárňanských dní sa v slávnostnej sále Podunajského múzea znova uskutočnila historická súťaž NEC ARTE NEC MARTE. Na súťaž sa prihlásilo 18 žiakov (10-15 rokov) v 6xtrojčlenných skupinách zo 4 komárňanských škôl s vyučovacím jazykom maďarským (Základná škola na ul. Eötvösa – Judit Blázsovits; Základná škola Móra Jókaiho – Tamás Jóba; Cirkevná základná škola Marianum – Mónika Miklós; Gymnázium Jánosa Selyeho – József Elek). 

NecArteNecMarte_2012_01.JPG NecArteNecMarte_2012_02.JPG NecArteNecMarte_2012_03.JPG

V tesnom boji o víťazstvo boli prví traja ocenení: 1. Arianna Magyarics (Cirkevná základná škola Marianum), 2. Balázs Mórocz (Cirkevná základná škola Marianum), 3. Bence Nagy (Základná škola Móra Jókaiho), kým v skupinovej súťaži získali prvé 3 miesta: Základná škola na ul. Eötvösa (1. Olívia Lukács, Andrea Rezman, Edina Šagát), Cirkevná základná škola Marianum (2. Lili Édes, Fanny Klinko, Arianna Magyarics) a Gymnázium Jánosa Selyeho (3. Zsuzsanna Ambrus, Ildikó Nagy, Márta Szuri). Samozrejme nikto neodišiel s prázdnymi rukami, za pomoci sponzorov (Samospráva mesta Komárno, Pro Castello Comaromiensi, Spolok Jókaiho, Kníhkupectvo Diderot, Kníhkupectvo Madách Posonium a Fax Copy) bolo možné rozdať aj ceny útechy a pamätné listy.

NecArteNecMarte_2012_05.JPG NecArteNecMarte_2012_06.JPG NecArteNecMarte_2012_07.JPGNecArteNecMarte_2012_08.JPG NecArteNecMarte_2012_09.JPG NecArteNecMarte_2012_10.JPG

Predseda poroty Mihály Mácza a členovia poroty: Emese Számadó (Múzeum Györgya Klapku), Ľudovít Gráfel (Pro Castello Comaromiensi), Pál Paterka a Imre Tóth (Pamiatkový úrad SR), Mónika Jancsár, Marek Gere, András Csuthy ako aj všetci zamestnanci Podunajského múzea gratulujú víťazom súťaže!

NecArteNecMarte_2012_11.JPG NecArteNecMarte_2012_12.JPG NecArteNecMarte_2012_13.JPG

Zvlášť patrí vďaka kolegom, ktorí sa aktívne podieľali na organizácii súťaže: Veronike Bucz, Piroske Fekete, Gabriele Jakabovej, Ágnesi Polák, Lászlóvi Szabó, Tiborovi Szenczimu. Dúfame, že sa súťaž uskutoční aj ďalší rok a naša inštitúcia bude môcť pohostiť viac účastníkov aj škôl.

Podujatie podporili:

     Erb-Komarno.png     Castello_logo_meno.jpg     Jokai Egyesulet logo vagva.jpg     logo_Diderot.jpg    Babits Logo.jpg     FaxCOPY logo_1.jpg

XHTML | CSS