KULTÚRNY PALÁC – hlavná budova múzea

Palatínova 13, 945 05 Komárno. Tel.: 035 7731 476

Otváracie hodiny:

15. apríl - 30. september: Ut-So  9.00 - 17.00 hod.   
1. október - 14. apríl: Po-Pi  9.00 - 16.00 hod.

Plagat poklady.jpg 

Výstava bude otvorená do konca februára 2022. 

ZICHYHO PALÁC

Námestie gen. Klapku 9, 945 05 Komárno. Tel.: 035 7730 054

Otváracie hodiny:

15. apríl - 30. september: Ut-So  9.00 - 17.00 hod.    

  1. október - 14. apríl: Po-Pi  9.00 - 16.00 hod.   

Plakat UJ.jpg

 

SUISEKI je umelecká forma prezentácie kameňa. Toto dávne umenie má pôvod v Číne a časom sa rozšírilo cez ostatné ázijské krajiny do celého sveta.

Umenie SUISEKI má dlhú históriu a bohatú kultúrnu tradíciu v ázijských krajinách. Ide o kamene nájdené v prírode, ktoré svojim tvarom pripomínajú prirodzené krajinné scenérie, postavy, zvieratá, mýtické bytosti či rôzne abstraktné útvary. Kameň sa nijako mechanicky neupravuje, jeho tvar a povrch modeluje samotná príroda počas dlhých rokov až storočí. Kameň samotný prechádza dlhým procesom zušľachťovania pomocou prírodných živlov – vody, slnka, mrazu, prirodzenému zvetrávaniu a podobne. Tento proces zušľachťovania nazývame YOSEKI.
SUISEKI sa prezentujú na špeciálnych drevených podložkách DAIZA, ktoré sa robia na mieru pre každý jednotlivý kus. Tu vynikne umelecká zručnosť tvorcu a jeho schopnosť vnímať kameň ako umelecký objekt a schopnosť objaviť v kameni určitý tvar. Vhodným otočením kameňa a jeho umiestnením v priestore pomocou na mieru vyrobenej podložky DAIZA, ponúka tvorca pozorovateľovi jedinečný úkaz – kameň, ktorý otvára dvere fantázii. Každý autor ponúka divákovi prezentáciou SUISEKI možnosť zapojiť fantáziu a objaviť v kameni niečo zvláštne, krásne, pokojné a tajomné.

SUISEKI sa tiež prezentujú na keramických plochých miskách, ktoré nazývame SUIBAN. Takto sa prezentujú hlavne kamene, ktoré predstavujú krajinné scenérie, pohoria, jazerá, ostrovy, alebo ostré skalnaté pobrežia.
Samotná prezentácia SUISEKI je väčšinou jednoduchá až strohá, bez rušivých doplnkov tak aby pozorovateľ mal možnosť vnímať kameň samotný a mohol v ňom objaviť práve to čo mu ponúkne jeho predstavivosť, nálada a fantázia.
Táto výstava je autorskou výstavou členov SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE SUISEKI. Každý člen prezentuje svoje najlepšie dielo. Každý kus je jedinečný originál.

Návštevníkom výstavy prajeme pekný kultúrny a umelecký zážitok.

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA SUISEKI

 

BUDOVA MÚZEA A KNIŽNICE

Palatínova 8, 945 05 Komárno. Tel.: 035 911 496

Otváracie hodiny:  

15. apríl - 30. september: Ut-So  9.00 - 17.00 hod.   

1. október - 14. apríl: Po-Pi  9.00 - 16.00 hod.

Plagat priroda.jpg 

Výstava pomocou rôznych diorám prezentuje najcharakteristickejšie biotopy Podunajska (lužné lesy, vody, polia, lúky, viate piesky, ľudské sídla). V diorámach sú vystavené rôzne botanické a zoologické preparáty, ktoré spolu s fotografiami dokumentujú mimoriadne bohatú a rôznorodú  flóru a faunu Podunajska.

 

 

 

 

XHTML | CSS