KULTÚRNY PALÁC – hlavná budova múzea

Palatínova 13, 945 05 Komárno. Tel.: 035 7731 476

Otváracie hodiny:

15. apríl - 30. september: Ut-So  9.00 - 17.00 hod.   
1. október - 14. apríl: Po-Pi  9.00 - 16.00 hod.


Afrika plagát.jpg

Pravdepodobne by bol pre mnohých výnimočným zážitkom navštíviť ďaleký kontinent Afriku, objaviť a spoznať jedinečné živočíchy. Podunajské múzeum v Komárne sa pokúsilo priblížiť záujemcom faunu Afriky, presnejšie africkej savany. Výstava spojená s očarujúcim kontinentom je otvorená od apríla 2014 pod názvom „Život na savanách“.

Materiál výstavy pochádza zo súkromných zbierok miestnych poľovníkov z okolia Komárna. Preparáty sú uložené v múzeu dlhodobo, na štyri roky. Cieľom výstavy je prezentovať návštevníkom živočíchov ďalekej krajiny prostredníctvom diorám, imitujúcich prírodné prostredie saván. Návštevníkov vo výstavných miestnostiach upútajú veľkoplošné fotografické pozadia s vyobrazením suchomilných drevín - akácií a baobabov, typických pre danú oblasť. Tieto fotografie, znázorňujúce aj mohutnosť slonov afrických či žiráf, dodávajú výstave nádych pravého afrického safari. Pri vchode do výstavy záujemcov čaká trojjazyčný úvodný panel. Predstavuje typické biotopy krajiny, klimatické pomery, uvádza charakteristické živočíšne a rastlinné druhy. Priestory medzi fotografickými pozadiami vypĺňajú tŕnité dreviny, pripomínajúce africké akácie. Dotvárajú tak celkový prirodzený vzhľad výstavy. Predátori krovinatých saván - levy púšťové a leopard škvrnitý - sú inštalované v samostatnej skupine, akoby striehli na svoju antilopiu korisť. Okrem oryxa juhoafrického s dlhými špicatými rohmi a mohutnej antilopy losej predstavujeme aj ďalších desať príbuzných druhov bylinožravcov. Súčasťou výstavy je poddruh zebry stepnej, preparát dnes už ohrozeného druhu nosorožca tuponosého, ako aj pavián čakma, oblúbená korisť leoparda. V tŕnito-krovinatom prostredí sa skrýva preparát svine bradavičnatej, z obrovských čried pakoňov, pasúcich sa na trávnatých priestranstvách, sú prezentované oba druhy: pakôň pásavý a zriedkavejší pakôň bielochvostý. Samozrejme medzi vystavenými druhmi nemôže chýbať ani telesne zdatný, nevyspytateľný zástupca bylinožravcov, byvol africký, ktorého nepremôžu ani levy. Výstavu dopĺňajú živočíchy vôd, nebezpečný hroch obojživelný a najväčší zástupca plazov, krokodíl nílsky. Ostatné charakteristické živočíšne druhy saván, ktoré na výstave chýbajú, sú doplnené pomocou pestrého mozaikového panela, znázorňujúce druhy ako gepard, hyena, šakal, pštros, supy a iné vtáčie druhy.

 

Plagat Selye.jpg

 

ZICHYHO PALÁC

Námestie gen. Klapku 9, 945 05 Komárno. Tel.: 035 7730 054

Otváracie hodiny:

15. apríl - 30. september: Ut-So  9.00 - 17.00 hod.    

  1. október - 14. apríl: Po-Pi  9.00 - 16.00 hod.

 

 Bacskai plakat.jpg

Béla Bacskai je významnou umeleckou osobnosťou 2. polovice 20. storočia, ktorého meno je úzko späté s regiónom Novohradu a Gemera. Bol rodákom z Prše, obce blízko Lučenca a svoj život prežil v okolitých dedinách. Jeho umenie je však nadčasové a univerzálne. Bol vynikajúcim akvarelistom, vyznačoval sa najmä krajinomaľbou, ale v jeho tvorbe zaujímajú významné miesto aj figurálne kompozície. Svoj hlboký vzťah k prírode pretváral v originálne krajinomaľby s dynamickými kompozíciami, v ktorých prekypuje elementárna sila prírody. Príroda pre neho znamenala nevyčerpateľný zdroj inšpirácie. Nikdy sa neodtrhol od zobrazenia reálneho sveta aj keď mu možno pripísať určitú tendenciu abstrahovania. Bacskai zomrel náhle v naj- produktívnejšom veku svojho života, napriek tomu zanechal množstvo výtvarných diel – olejomaľby, akvarely, grafiky, kresby, dokonca aj plastiky, ktoré sa nachádzajú vo viacerých múzeách a galériách na Slovensku a aj v súkromných zbierkach. Bacskai absolvoval strednú školu v Komárne a aj neskôr udržiaval dobré vzťahy s mestom, medzi jeho priateľov patril aj žitnoostrovský maliar Jozef Janiga.

Vystavené diela sme vyberali zo zbierok Podunajského múzea v Komárne a Novohradského múzea a galérie v Lučenci. Diela vypovedajú o vnútornom živote umelca, o jeho citových vzťahoch k prírode, okoliu, dedine a ľuďoch žijúcich v tomto vidieckom prostredí. Ku krajinomaľbám a obrazom zobrazujúcim svet robotníkov vyhotovil mnoho náčrtov a štúdií – tieto nám umožňujú nahliadnuť do tvorivého procesu umelca. Výstavu dopĺňajú pracovné predmety, fotografie a dokumenty, ktoré nám poskytla Obec Prša z maliarovej pozostalosti pochádzajúcej z rodného domu, v ktorom maliar zriadil svoj ateliér. Vystavené predmety evokujú maliarovu tvorivú prácu, kým fotografie zachytávajú momenty z jeho osobného života.

 

BUDOVA MÚZEA A KNIŽNICE

Palatínova 8, 945 05 Komárno. Tel.: 035 911 496

Otváracie hodiny:  

15. apríl - 30. september: Ut-So  9.00 - 17.00 hod.   

1. október - 14. apríl: Po-Pi  9.00 - 16.00 hod.

Plagat priroda.jpg 

Výstava pomocou rôznych diorám prezentuje najcharakteristickejšie biotopy Podunajska (lužné lesy, vody, polia, lúky, viate piesky, ľudské sídla). V diorámach sú vystavené rôzne botanické a zoologické preparáty, ktoré spolu s fotografiami dokumentujú mimoriadne bohatú a rôznorodú  flóru a faunu Podunajska.

 

 

 

 

XHTML | CSS