Múzejno-pedagogická činnosť

Podunajské múzeum ponúka základným, stredným, ale i materským školám vzdelávacie programy z archeológie, histórie, výtvarného umenia s dôrazom na regionálnu výchovu buď priamo v priestoroch Podunajského múzea alebo mimo neho.

Čo môžete v našom múzeu zažiť?
- netradičnú hodinu dejepisu, vlastivedy, výtvarnej výchovy priamo v expozíciách v edukačnej miestnosti
- závan dávnych čias v príjemnom a peknom prostredí modernej obrazárne
- za dverami múzea – tvorivé zoznámenie sa s prácou muzeológov
- tvorivé dielne, ktoré sa dajú využiť v širokej škále výchovno-vyučovacieho procesu, je po vzájomnej dohode možné prispôsobiť požiadavkám pedagóga

 

 

Tvorivý tábor pre deti

Prvýkrát v histórii múzea sme dňa 18. augusta 2016 zorganizovali jednodňový tvorivý tábor pre deti, ktorý sa uskutočnil v budove Kultúrneho paláca v čase od 9. do 15. hodiny. Hlavnou témou dňa bol život na afrických savanách a africká kultúra. Do tábora sa prihlásilo 13 detí vo veku od 6 do 11 rokov.

 Po príchode a krátkom zoznámení sme si najprv pozreli stálu výstavu múzea. Potom sa deťom venovala naša bývalá pracovníčka, archeologička múzea dr.PriskaRatimorská, ktorá im v archeologickej expozícii porozprávala o tom, čím sa zaoberá archeológia a ako prebiehajú archeologické práce. Nasledovala prehliadka africkej výstavy, kde sa deti zoznámili so zvieratami afrických saván i s prostredím, v ktorom žijú. Na túto výstavu naviazali tvorivé dielne. Deti si mohli pripraviť náramky, puzzle, omaľovánky a africké masky.

     
   

 Po obede sme si pozreli krátky dokumentárny film o Afrike a pokračovali v práci v tvorivých dielňach. Na záver dňa sme boli na dvore budovy múzea a knižnice, kde sa deti mohli venovať pohybovým aktivitám, hrám a kresleniu na betón. Tento zaujímavý deň bol veľkým zážitkom a skúsenosťou nielen pre nás lektorky, ale dúfame, že aj pre deti, ktoré si okrem zábavy odniesli aj nové poznatky.

  
 
        

 Ďakujeme všetkým účastníkom nášho prvého múzejného tábora a tešíme sa na budúce stretnutie!

 

Múzejno-pedagogické aktivity pod názvom V zajatí času

V Zichyho paláci múzejno-pedagogické aktivity prebiehali pod názvom V zajatí času. Deti boli inšpirované vystavenými exponátmi historických hodín, ktoré slúžili ako predloha pri kreslení, maľovaní - rôznom výtvarnom spracovaní exponátov deťmi. Staršie deti sa venovali prvým krokom pri zostavovaní vlastného rodostromu a zakresľovaní dát najbližších príbuzných do predkreslenej schémy.

       

           

V hlavnej budove Podunajského múzea vo výstave Stavebnica MERKUR sa deti nadchýnali modelmi známych stavieb a dopravných prostriedkov. Niektoré z nich boli skonštruované deťmi už v herni, ktorá je integrálnou súčasťou výstavy. Tu, v tejto priestrannej herni si deti, ale aj tí skôr narodení usilovne skladali vlastné modely podľa predlohy alebo na základe vlastnej fantázie.

 IMG_6664.JPG  IMG_6665.JPG  IMG_6670.JPG 

 

XHTML | CSS